F‑Secure SAFE'i privaatsus­avaldus

Lühidalt

Teenus F‑Secure SAFE on F‑Secure Corporationi pakutav turbelahendus arvutite, tahvelarvutite ja nutitelefonide kaitsmiseks. F‑Secure SAFE'i hiljutisemad versioonid sisaldavad ka haldusportaali, mis aitab teil enda ja oma pereliikmete seadmetes litsentse paremini hallata.

SAFE'I ja privaatsuse kokkuvõte:

 • me küsime teie nime, meiliaadressi ja/või telefoninumbrit;
 • me kogume teie seadme kaitsmiseks anonüümseid turbeandmeid;
 • andmete kogumisel ei keskenduta teile, vaid teie seadmele ja meie teenusele; ning
 • portaal pakub piiratud nähtavust kõigile, kes on tellimusega seotud.

Põhjalikult

See teenusespetsiifiline poliitika keskendub 1) isiklikele ja privaatsetele andmetele, mida teenus kogub, 2) sellele, kuidas me neid andmeid kasutame, 3) tavapärastele avalikustamistele ja 4) sellele, kui kaua neid säilitame. Me keskendume neile asjadele, sest usume, et need on teie jaoks kõige tähtsamad. Teie isikuandmete töötlemist puudutavaid teisi külgi seoses selle teenusega (nt teie õigused) vaadake peatükist F‑Secure'i privaatsusavaldus.

See poliitika on jaotatud kaheks järgmiseks osaks.

 • Kasutajaandmed
 • Teenuseportaal
 • Security Cloud
 • Analüüs
 • Õiguslik alus
 • Andmete avalikustamine ja edastamine
 • Side
 • Säilitamine
 • Vastavusteatis

Kasutajaandmed

Personaalsed identifikaatorid

Kui teenuse kasutaja identiteeti haldab F‑Secure, küsime teie ja teiste kasutajate nime, kasutajanime, meiliaadressi ja telefoninumbrit.

Kui teenuse kasutaja identiteeti haldab meie partner, võib see partner meile edastada samasugust teavet (teie meiliaadress, nimi ja telefoninumber) või alternatiivse identifikaatori otse oma süsteemidest, kui tellite meie teenuseid.

Tehnilised kasutajaandmed

Teenus kogub teie, teie seadme ja teenuse kohta automaatselt ka järgmisi andmeid:

 • litsentsi loomise aeg, ostetud litsentside arv ja teenuste tüübid, mille kasutaja on tellinud;
 • keel;
 • seadme mudel, nimi, operatsioonisüsteem ja versioon ning ainuidentifikaatorid, kaasa arvatud teie seadme IMEI- ja MSISDN-kood;
 • seadme asukoht asukohapõhiste teenuste pakkumiseks, kui kasutaja peab tuvastama oma seadme asukoha;
 • teenuse statistika seadme kohta, nt mitu korda on kasutaja seadme lukustanud või avanud või milliseid sätete profiile on kasutaja lubanud või loonud;
 • muud oluliselt sarnased seadmete ja teenuste andmed.

Neid andmeid kasutatakse järgmiseks.

 • teile teenuste pakkumiseks (kaasa arvatud volitatud kasutajate tuvastamiseks ja litsentside haldamiseks);
 • teile abi ja toe pakkumiseks;
 • teenuste ja teie kliendikogemuse säilitamiseks, arendamiseks ning täiustamiseks ja tõrkeotsinguks ning jõudluse mõõtmiseks;
 • teenuste ja nendega seotud veebisaitide funktsionaalsuse parandamiseks;
 • Teie ostetud ja kasutatud teenuste jälgimiseks, et saaksime teie kliendisuhet hallata ning teiega suhelda.
 • teile teenuste kohta teabe saatmiseks, nt selleks, et anda teile teada aeguvatest litsentsidest, uutest versioonidest ja funktsioonidest, üldisest digiturvalisusest, seotud teenustest ning et korraldada võistlusi ja kliendirahulolu uuringuid.

Teenuseportaal

Selleks, et saaksime teil aidata hallata teie tellimusi ja sätteid ning lahendada paremini võimalikke probleeme, on kõigile, kes jagavad sama tellimust, nähtavad järgmised andmed kõigist seadmetest ja kasutajatelt, kes on tellimusega seotud: kasutaja/seadme nimi, profiili nimi, eesnimi, perekonnanimi.

Saate teenuseportaali kasutada oma kaotatud seadmete leidmiseks. Sellistel juhtudel töödeldakse asukohaandmeid teie aitamiseks ainult piiratud aja jooksul, pärast mida me kas kustutame need või muudame need anonüümseteks. Salvestatakse ainult teenuses nähtavate varasemate päringute asukohaandmed. Kasutaja saab otsida ainult enda seadet või oma laste seadmeid, kui ta kasutab perereegleid, mitte teiste registreeritud kasutajate seadmeid.

Kui tuvastate oma seadme asukohta muu tootja kaarditeenuse kaudu, kasutab asukohaandmete pakkuja selliseid andmeid tema enda tingimuste, privaatsusavalduste ja kehtivate seaduste järgi. Selle poliitika avaldamiskuupäeval kasutab F‑Secure teie soovitud seadme asukoha näitamiseks rakendust Google Maps, mille kasutamisele kehtivad Google'i privaatsuspoliitikad. Muud tootjad ei saa neid andmeid kasutada ja neid ei kasutata lisaväärtust lisavate teenuste jaoks.

Security Cloud

Meie teenuste tuum on Security Cloud, millele teenus saadab päringuid võimalikult pahatahtliku tegevuse kohta teie seadmes. Neid päringuid, nagu URL-id ja faili identifikaatorid, ei saa seostada individuaalse kasutajaga. Security Cloudi andmete kogumist selgitatakse täpsemalt selle peatükis sihtotstarbeline privaatsusavaldus.

Analüüs

Teenus kogub ka analüütilisi andmeid teenuse ja veebisaidi kasutuse kohta (nt milliseid funktsioone kasutatakse ja kui tihti). Me teeme seda selleks, et saaksime luua teenuseid, millest on teile ja meie teistele klientidele kasu. Me oleme huvitatud meie kasutajate vajadustest ja käitumisest üldiselt, mitte kasutajate nimedest. Meie analüüsimist kirjeldatakse täpsemalt meie privaatsusavaldus analüütika peatükis.

Õiguslik alus

F‑Secure töötleb teie andmeid, et saaksime pakkuda teile teenuseid, mille kasutamiseks olete sõlminud või plaanite sõlmida lepingu. Sellised lepingud saab sõlmida otse F‑Secure'i või mõne teise üksusega (näiteks meie veebipoe partneri või partneroperaatoriga), kes pakub teile meie teenuseid. Teenuste pakkumine võib toimuda ostuna või tasuta.

Kogume andmeid, mis pole teile teenuste pakkumiseks tingimata vajalikud, kuid mis aitaksid F‑Secure'il pikemas perspektiivis pakkuda teile paremaid teenuseid, ainult teie nõusolekul.

Teenuse kasutajaliides võib teile pakkuda ka teisi seadeid oma eelistuste kohandamiseks.

Andmete avalikustamine ja edastamine

Kui tellisite teenuse meie partneri, nt teleoperaatori, kaudu, võib see partner meie asemel teha eespool kirjeldatud tegevusi (nt kasutaja autentimine või suhtlemine). Samuti vahetame partneriga vajaduse korral teatud kogutud andmeid (nt teie tellimuse olek, installimise õnnestumine, tehnilise toe juhtumi lahendamiseks kogutud andmed). Seda teeme selleks, et teie kliendikogemus ja tugiteenused sujuvamaks muuta ning teiega järjepideval viisil suhelda.

Teie loaga saab partner juurdepääsu ka teie kontole, et pakkuda teile kliendituge.

F‑Secure kasutab teenuse pakkumiseks oma filiaale ja alltöövõtjaid, lähtudes privaatsusavalduse jaotises „Edastamised" esitatud põhimõtetest.

Side

Meie eesmärk on teile pakkuda teid huvitavaid suhtlusvõimalusi. Saate reguleerida, milliseid sõnumeid soovite meilt saada, kasutades teenuse turustamise eelistuste portaali.

Säilitamine

Isiklikult tuvastatavaid kasutajaandmeid säilitatakse ajal, mil teenuse tellimus on aktiivne. Seda säilitamisaega pikendatakse kuue kuu võrra, et kliendid saaksid oma aegunud tellimuse uuesti aktiveerida. Pärast säilitamisaja möödumist määratakse kliendikonto eemaldamiseks.

Kui kasutate meie erinevaid teenuseid, antakse teile enne teie konto lõplikku eemaldamist rohkem aega, et eemaldamine ei häiriks teisi tegevusi. See koos teie andmete kustutamise ja anonümiseerimise eranditega on esitatud F‑Secure'i privaatsusavalduse jaotises „Säilitamine".

Kui ostsite teenuse meie partneroperaatorite kaudu, kontrollib konto kustutamist vastav partneroperaator. Kui partner teatab meile, et teie tellimus on lõpetatud, eemaldab F‑Secure seejärel konto ja kustutab kontoga seotud isikuandmed või muudab need anonüümseks.

Analüüsiandmeid säilitatakse statistilistel eesmärkidel ning neid ei kustutata isikuandmete ja kasutajakonto eemaldamisel.

Andmekaitse vastavuse teatis

F‑Secure kasutab teie isiklike andmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse kaitsmiseks alati rangeid turbemeetmeid.

Rakenduse toimimiseks on vaja seadme administraatori õigusi. F‑Secure kasutab vastavaid õigusi täielikult kooskõlas Google Play poliitikate ja lõppkasutaja aktiivse nõusolekuga. Seadme administraatori õigusi kasutatakse funktsioonides Otsija ja Vanemlik järelevalve:

 • Funktsioonis Otsija märguandeheli esitamiseks, andmete kustutamiseks ja seadme asukoha tuvastamiseks eemalt
 • Et lapsed ei saaks rakendust ilma vanemate nõusolekute eemaldada
 • Sirvimiskaitse

Detsember 2018