Business Suite'i privaatsuspoliitika

Lühidalt

F-Secure Business Suite on teabeturbe tootepakett tööjaamadele ja serveritele ning seda kontrollitakse haldusportaali kaudu. Teenuse privaatsuse põhiaspektid on järgmised:

  • andmete kogumisel keskendutakse pahatahtlike tegevuste tuvastamisele kaitstud seadmetes;
  • kogutud turbeandmed on F-Secure'i jaoks anonüümsed;
  • teie tööandja IT-administraatoril on juurdepääs kogutud andmetele tuvastatavas vormingus.

Põhjalikult

See teenusespetsiifiline poliitika on F-Secure'i privaatsusavalduse lisa. Lisapoliitika keskendub 1) isiklikele ja privaatsetele andmetele, mida me kogume teilt teenuse kaudu, 2) sellele, kuidas me neid andmeid kasutame ning 3) sellele, kui kaua me neid säilitame. Me keskendume neile asjadele, sest usume, et need on teie jaoks kõige tähtsamad. Teie isikuandmete töötlemist puudutavaid teisi külgi vaadake F-Secure'i privaatsusavaldusest, mis kehtib kõigile meie teenustele.

See poliitika on jaotatud järgmisteks osadeks.

  • Kaetud teenused
  • Milliseid andmeid kogume ja kuidas neid kasutame
  • Juriidiline alus
  • Avalikustamised
  • Säilitamine
  • Analüüs

Kaetud teenused

Paketi Business Suite individuaalsed teenused on Client Security ja Client Security for Mac, mis kaitsevad töötajate arvuteid; Email Server Security ja Server Security, mis kaitsevad ettevõtte servereid (kaasa arvatud Windowsi, Exchange'i ja SharePointi servereid); Linux Security, mis kaitseb Linuxi töölaudu ja servereid; Internet Gatekeeper, mis skannib ettevõtte lüüse läbivat liiklust; Scanning and Reputation Server, mis skannib üleslaaditud faile ja mille eesmärk on optimeerida virtuaalkeskkondade jõudlust.

Teie tööandja keskkonnas võivad olla kõik või ainult mõned individuaalsed teenused. Mainitud individuaalsete teenuste andmete kogumise ja töötlemise skeemid on sarnased.

Kõiki eespool mainitud individuaalseid teenuseid saab hallata kliendi ettevõtte IT-administraatori kasutatava tsentraliseeritud haldustööriistaga Policy Manager. Policy Manager on asutusesisene serveritarkvara.

Milliseid andmeid kogume ja kuidas neid kasutame

Turbeandmeid, mida individuaalsed teenused saadavad automaatselt F-Secure'ile, käsitleb F-Secure'i Security Cloudi komponent või selle alamhulk. Individuaalne teenus saadab päringuid Security Cloudile potentsiaalselt pahatahtliku tegevuse kohta teie seadmetes ning seadmeid läbiva andmeliikluse kohta. F-Secure ei seo neid päringuid kasutaja identiteediga. Security Cloudi andmete kogumist selgitatakse täpsemalt selle vastavas privaatsuspoliitikas. Kuid teie tööandja IT-administraator saab tõenäoliselt siduda teie identiteedi Security Cloudi esitatud tulemustega, et reageerida teenuse esitatud turbeprobleemidele.

F-Secure ei näe individuaalse töötaja andmeid, mida kliendi ettevõtte IT-administraator töötleb Policy Manageri kaudu teenuste haldamiseks ettevõttele kuuluvates seadmetes. F-Secure'i teenuste kasutamisel põhinev andmete kogumine on piiratud teenuse haldamiseks ja arveldamiseks vajalike statistiliste andmetega Policy Managerist, mis ei võimalda tuvastada konkreetset isikut.

Kui teenused ei tööta nõuetekohaselt, saab teie tööandja probleemide lahendamiseks kasutada F-Secure'i tuge. Sellistel juhtudel palutakse teil tavaliselt seadmes, kas isiklikus arvutis või serveris, kuhu on installitud individuaalne teenus, käivitada F-Secure'i tugitööriist, ja saata teave F-Secure'ile. Eraldi F-Secure'i tugitööriista privaatsuspoliitikas selgitatakse andmete kogumise ja käsitlemise protsesse sellistel juhtudel.

Seda, kuidas F-Secure töötleb kliendi ettevõtte asjassepuutuvate kontaktisikute isikuandmeid, kirjeldatakse ettevõtte äritegevuse privaatsuspoliitikas.

Juriidiline alus

Kui F-Secure töötleb teenustes andmeid, mis on konkreetse isikuga seotavad, töötlevad teenused andmeid järgmiste seaduslike huvide kaitsmiseks; i) et pakkuda F-Secure'i teenuseid meie klientide võrkude ja seadmete turvalisuse ning nendes olevate andmete konfidentsiaalsuse ja kättesaadavuse tagamiseks; ii) et F-Secure saaks tuvastada uusi ohtusid ja turvalisusega seotud trende kõigi oma klientide hulgas, nii et F-Secure'i teenused saaksid jätkuvalt pakkuda kaitset uute ohtude eest; ja iii) et F-Secure saaks pakkuda turbeteenuste tsentraliseeritud raamistikku mitme kliendi ja partneri vahel.

Andmete töötlemine teenuste poolt on vajalik seadme/võrgu tõhusaks kaitsmiseks. Kuigi individuaalse teenuse sätted võivad lubada IT-administraatoril või tööandjal piirata turbeandmete töötlemist F-Secure'i poolt, pole selliste muudatuste tegemine soovitatav, sest need võivad takistada teenuste eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamist.

Avalikustamised

Policy Manageri haldusportaalis olevad kasutajaandmed on sarnastel eesmärkidel nähtavad teie tööandja IT-administraatorile, nagu on kindlaks määranud teie tööandja. Kui teie tööandja on IT-halduse tellinud väljastpoolt, võivad need andmed olla juurdepääsetavad ka teie tööandjale haldust pakkuvale partnerile.

Seoses andmetega, mis on F-Secure'i kontrolli all; F-Secure kasutab ka oma filiaale ja alltöövõtjaid, lähtudes privaatsusavalduse jaotises „Edastamised" esitatud põhimõtetest. Teeme seda selleks, et saaksime hallata, arendada ja pakkuda teenuseid üle kogu maailma. Nõuame, et sellised alltöövõtjad tegutseksid selle privaatsuspoliitika ja rakenduvate seaduste kohaselt.

Säilitamine

Anonüümseks muudetud turbe- ja statistilisi andmeid talletatakse ilma kindlaksmääratud lõppkuupäevata, kuni andmed on kogumise eesmärgi jaoks kasulikud. Eespool kirjeldatud teisi andmetüüpe talletatakse nende vastavates privaatsusavaldustes esitatud ajaks, pärast mida need kustutatakse või muudetakse anonüümseks. Eelnevat puudutavad erandid ja täiustused on esitatud F-Secure'i privaatsusavalduse jaotises „Säilitamine".

Analüüs

Selle poliitika kuupäeva seisuga ei kogu paketi Business Suite individuaalsed teenused täiendavaid analüüsiandmeid. Kogutakse ainult andmeid, mis on vajalikud teenuse pakkumiseks.

Policy Manager edastab oma kasutuse kohta (nt kasutatud funktsioonide kohta) statistilist analüüsi F-Secure'ile. Statistiline analüüs on seotud teenuse üldise kasutamisega, mitte üksikisikutega.

© F-Secure, august 2018