Fortroligheds­politik til F‑Secure Elements Endpoint Protection

Maj 2021

Kortfattet

F-Secure Elements Endpoint Protection kombinerer VPN, administration af mobile enheder, administration af softwareopdateringer samt arbejdsstations- og serversikkerhed, som alle styres via administrationsportalen. De vigtigste privatlivsaspekter af denne tjeneste er:

 • dataindsamlingens fokus er på din enhed og vores tjeneste, ikke dig som enkeltperson;
 • mange af de indsamlede data er tilgængelige for din arbejdsgivers it-administrator, så de bedre kan administrere virksomhedens enheder og programmer;
 • vi indsamler anonyme sikkerhedsdata for at beskytte din enhed.

Tjenesten gør det ikke muligt for F‑Secure eller din virksomheds it-administrator at følge dine bevægelser, se dine billeder eller se, hvem du ringer til eller kommunikerer med, og vi kan heller ikke spore de websteder, som du besøger via tjenesten.

Uforkortet

Denne tjenestespecifikke politik fokuserer på de elementer, vi mener er de mest relevante for dig. Disse elementer er især 1) den type personlige og private data, som tjenesten indsamler, 2) hvad vi bruger dem til, 3) vores berettigelse, 4) typiske videregivelser, og 5) hvor længe vi opbevarer dem. Flere oplysninger om disse emner samt andre aspekter (registreredes rettigheder, kontaktoplysninger osv.) af behandlingen af dine personoplysninger er endvidere tilgængelige via de integrerede links.

Brugerdata

Data om brugere på administratorniveau på administrationsportalen

Tjenesten indsamler følgende data, som er tilgængelige via administrationsportalen, om administratorbrugere:

 • Brugernavn
 • Brugerens e-mailadresse
 • Brugerens telefonnummer (valgfrit)
 • Logge over brugerens handlinger

Data om andre brugere på administrationsportalen

Afhængigt af den software, du har et abonnement på, kan tjenesten indsamle følgende data om dig, din enhed og brug af tjenesten og gøre dem tilgængelige via administrationsportalen:

 • Brugerens navn, brugerens e-mailadresse, enhedsnavn, enheds-id’er (f.eks. IMEI, WINS-navn, IP-adresse) og telefonnummer, som fungerer som id’er for brugerdata i systemet.
 • Tjenestens versionsnummer, abonnementsnøgle, dato og klokkeslæt for installation og opdatering, blokeret malware (kan omfatte filnavn og sti), blokerede programmer, blokerede USB-enheder, enhedens operativsystem og version, funktionsstatus.
 • Installerede programmer som en del af tjenestetilbuddet.
 • Tilsluttede USB-enheder som en del af funktionen Enhedskontrol.
 • Forskellige data (f.eks. krypteringstilstand, brugerrettigheder, adgangskodepolitikker osv.), der beskriver virksomhedsenhedernes sikkerhedstilstand og brug af hensyn til bedre administration.
 • Din mobile enheds model, samt potentiel jailbreak- eller rodstatus, tjenestestatistik pr. enhed såsom den virtuelle placering, den samlede mængde trafik i VPN-tunnelen, mængden af scannet trafik, de skadelige websteder, antallet af blokerede sporingsforsøg og blokerede webstedstællere.
 • Andre stort set lignende data.

De indsamlede data varierer, alt efter hvilke enheder og tjenester du bruger.

Vi bruger disse data til at levere tjenesterne, til at administrere dem (herunder identificere autoriserede brugere, administrere licenser og sende push-beskeder), til at måle ydeevne og yderligere udvikle, udvide og forbedre tjenesten. Dataene kan bruges til at yde support og løse problemer.

Disse data kan ses af din virksomheds it-administrator til tilsvarende formål. Dataene er også tilgængelige for F‑Secure og via portalen. Hvis virksomhedens it-administration er blevet outsourcet, er dataene også tilgængelige for outsourcingpartneren (F‑Secures ’distributørpartner’), så de kan yde din virksomhed support og tilsvarende it-tjenester.

Brugerdata i F‑Secure-systemer

Ud over data, der bliver gjort tilgængelige på portalen: F‑Secure indsamler også følgende data direkte via denne tjeneste. Disse data deles ikke med kundevirksomheden eller distributionspartneren.

 • Din enheds sprog, så tjenestens sprog stemmer overens med enhedens sprog; og
 • For mobile klienter: batteriniveauet, intern hukommelse og SD-kortets hukommelsesstørrelser samt en liste over installerede programmer.
 • Til produktet Password Protection gemmer vi dine adgangskoder for dig i krypteret form. Masteradgangskoden kendes kun af dig og gemmes ikke af F‑Secure.

Disse data bruges til at levere tjenesten, fejlfinding, måling af ydeevne, statistik og installation af tjenesten.

Nogle jurisdiktioner kræver, at vi indsamler brugerenhedernes offentlige og private IP-adresser samt start- og sluttidspunktet for VPN-tunnelen. Hvis vi får en juridisk gyldig anmodning, kan disse data bruges til at afsløre, hvilken oprindelig IP-adresse der blev brugt til at oprette forbindelse til en mål-IP på et givent tidspunkt. Det kompromitterer ikke usynligheden af din browsingtrafik via tjenesten i forhold til F‑Secure eller din it-administrator, da vi ikke forbinder IP-adressen med dig. Vi sælger eller videregiver ikke dine VPN-data til tredjepart, medmindre det kræves af os i henhold til lovgivning.

F‑Secure og forhandlerpartneren kan også hver især starte en indsamling af yderligere diagnostiske data fra den beskyttede enhed, hvor det er nødvendigt for at løse en supportsag. Du vil få besked inden afsendelse af de diagnostiske data til F‑Secure. Flere oplysninger om relateret dataindsamling findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for F‑Secures supportværktøj.

Overførsler og videregivelser

Dataene, der vises på tjenesteportalen, kan ses af din virksomheds it-administrator, internt såvel som eksternt. Hvis virksomhedens it administreres af en tredjepart, er dataene også tilgængelige for dem (F‑Secures "distributør-/forhandlerpartner"), så de kan yde din virksomhed support og tilsvarende it-tjenester.

F‑Secure anvender endvidere sine egne affilierede selskaber og underleverandører, så vi kan levere vores tjenester globalt.

Få mere at vide

Salg og levering

Vi udveksler (både oplyser og modtager) nogle af dine personoplysninger med vores distributionspartnere (forhandlere af it-tjenester til erhvervslivet, operatører, webbutikker osv.), som markedsfører, distribuerer, administrerer og yder support til vores tjenester. Vi giver disse virksomheder adgang til disse personoplysninger, som de har brug for til de aftalte aktiviteter. Logikken i denne datadeling er at give en god kundeoplevelse. Dette omfatter aktiviteter såsom kundeadministration, tjenestesupport, hændelsesstyring og problemløsning, direkte markedsføring og fakturering.

Vores distributionspartnere har sandsynligvis en allerede eksisterende kunderelation med dig eller – i tilfælde af vores erhvervstjenester – med din arbejdsgiver. Disse partnere og erhvervskunder behandler dine personoplysninger som en uafhængig enhed, baseret på deres gældende privatlivspolitikker. Uanset hvad, skal vores distributionspartnere og erhvervskunder også overholde aftalerne og lovgivningen ved håndtering af dine personoplysninger. Hver en sådan enhed er som standard uafhængigt ansvarlig for sin egen behandling af personoplysninger, til sine egne formål.

Underentreprise

Vi kan overføre eller videregive nogle af dine personoplysninger til F‑Secures koncernselskaber og vores underleverandører, som hjælper os med at skabe tjenesterne.

I tilfælde hvor vores kunders personoplysninger skal overføres eller videregives til vores underleverandører, kræver vi i vores kontrakter med dem, at de bruger disse oplysninger udelukkende til at levere de aftalte serviceydelser (eksempelvis til at løse en supportsag, til at sende den til logistiske partnere af hensyn til produktlevering eller til at sende marketingmails på vores vegne). Vi forlanger, at vores underleverandører behandler data om dig på en måde, der stemmer overens med vores erklæringer heri.

Internationale overførsler

F‑Secure opererer globalt. Nogle af vores affilierede selskaber, underleverandører, distributører og partnere er derfor placeret uden for EØS-området for at sikre, at vores tjenester når ud og er tilgængelige på globalt plan.

Når vi overfører personoplysninger uden for EØS-området, beskytter vi sådanne overførsler af personoplysninger i henhold til lovens krav. Det gør vi ved at pålægge relevante underleverandører og F‑Secures koncernselskaber fornødne tekniske og kontraktlige beskyttelsesforanstaltninger, for eksempel ved at bruge bestemmelser for dataoverførsler, der er godkendt af EU – det faste indhold i disse bestemmelser er tilgængeligt her.

I nogle tilfælde accepterer vi muligvis også andre mekanismer for at berettige overførsel uden for EØS. En sådan anden berettigelse omfatter videregivelse af oplysninger til enheder, som er registreret under programmet for EU-USA-privatlivsskjold eller videregive oplysninger til enheder, der behandler disse oplysninger i lande med et tilstrækkeligt niveau af lovgivning om privatlivets fred, der beskytter den registreredes rettigheder.

Vi foretager kun globale eller internationale dataoverførsler af god grund og efter vurdering af den medfølgende risiko for privatlivets fred.

Vi gemmer mere følsomme kundedata i Finland og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og opbevarer dem under vores egen kontrol.

Anden anvendelse og videregivelse

Der er omstændigheder, der ikke er omfattet af denne politik om personoplysninger, hvor brugen eller videregivelsen af personlige data kan være berettiget eller tilladt, eller hvor vi kan være forpligtet ved gældende lov til at videregive oplysninger uden at indhente dit samtykke eller uafhængigt af levering af tjenester.

Et eksempel omfatter efterlevelse af en retskendelse eller -beslutning udstedt af myndighederne i den relevante jurisdiktion om at gennemtvinge fremskaffelse af oplysninger.

På samme måde kan der være andre omstændigheder, hvor der foreligger en berettiget legitim interesse i at videregive begrænsede sæt af oplysninger til en tredjepart. Eksempler på en sådan videregivelse omfatter tilfælde, hvor vi er nødt til at beskytte os selv mod ansvar eller for at forebygge svigagtig aktivitet, hvor det er nødvendigt at løse eller begrænse et vedvarende problem, eller hvor vi er nødt til at opfylde de legitime informationskrav fra vores forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder. I enhver sådan sag handler vi i overensstemmelse med gældende love.

Vi kan også overføre dine personoplysninger som en del af en virksomhedstransaktion, for eksempel salg, fusion, udskilning eller anden virksomhedsmæssig reorganisering af F‑Secure, hvor oplysningerne gives til den nye kontrollerende enhed som en del af normal forretningsførelse. F‑Secure-koncernen videregiver og overfører oplysninger internt som påkrævet ifølge vores på det pågældende tidspunkt aktuelle driftsmodel. Vi begrænser imidlertid videregivelse internt til kun de koncernselskaber, enheder, teams og enkeltpersoner, som har et behov for at kende disse oplysninger til de tiltænkte formål med at behandle dem.

Vi vurderer hvert videregivelseskrav omhyggeligt og tager højde for muligheden for sådanne videregivelsesanmodninger, når det besluttes, hvor og hvordan dine personoplysninger gemmes.

Kilder

Selvom vi indsamler størstedelen af ovennævnte data direkte fra dig eller din enhed, modtager vi også data fra vores affilierede selskaber, distributionspartnere (for eksempel operatører og detailhandlere) og virksomheder, som du har købt tjenesterne hos. Disse virksomheder kan være vores forhandlere, men også omfatte vores eksterne webforretningspartnere. Vi indhenter også nogle grundlæggende personoplysninger (ordredata ved køb) og aggregerer analysedata fra appbutikker, hvor vores tjenester sælges. Disse andre kilder kan endvidere omfatte underleverandører, som har ydet dig support til vores tjenester, eller reklamepartnere, som har assisteret os i at udføre vores marketingaktiviteter.

Vi gør dette for at skabe en optimal kundeoplevelse og for at have de nødvendige oplysninger til at løse supportsager.

Typiske eksempler på tredjepartskilder er:

 • oplysninger om dit køb foretaget i vores eksterne webbutik,
 • vi indhenter dine legitimationsoplysninger fra tidligere logondata fra vores operatør-/forhandlerpartner, så vi kan levere vores tjeneste til dig direkte,
 • vi indhenter dine kontaktoplysninger fra virksomhedsregistre til marketingformål, og
 • når du bruger din konto til sociale medier til at tilmelde dig vores tjenester, indsamler vi e-mailadressen fra din konto, så vi kan godkende din tilmeldelse og kontakte dig.

Tredjepart

Vores tjenester leveres sammen med vores partnere, og vores tjenester og websteder kan integrere eller fungere sammen med tredjepartstjenester. Dette privatlivsdokument gælder kun for personoplysninger, så længe disse oplysninger er inden for F‑Secures indflydelsessfære. Hvis dine personoplysninger behandles af andre enheder til deres egne uafhængige formål, er en sådan anden part ansvarlig for at behandle dine personoplysninger på en berettiget måde i overensstemmelse med deres politikker samt for at opfylde dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslove.

Følgende er de mest almindelige af disse scenarier:

 • Webbutik. Vores webbutik drives delvist af en tredjepartsforhandler. Selvom de data, du indtaster i registreringsfasen, håndteres i henhold til F‑Secures politikker, gælder webbutikudbyderens politikker for det faktiske køb og relaterede aktiviteter.
 • Forespørgsler på enhedsplacering. Når du forespørger på placeringen af din enhed via vores tjenester, skal kortudbyderen behandle de relaterede geografiske data. På udgivelsesdatoen for denne politik bruger F‑Secure Google-kort i vores funktioner til lokalisering og søgning efter enheder. Googles privatlivspolitikker er derfor gældende for din brug af funktionerne.

Retlige grunde

I det omfang, at de oplysninger, der behandles af F‑Secure i tjenesterne, kan identificere en enkeltperson, behandler tjenesterne oplysninger for at beskytte følgende legitime interesser;

 • at levere F‑Secures tjenester for at sikre kunders netværk og enheder samt fortroligheden og tilgængeligheden af dataene deri;
 • at gøre F‑Secure i stand til at registrere nye trusler og sikkerhedsrelevante tendenser blandt alle sine kunder, så vores tjenester kan holde trit med nye trusler;
 • at sætte F‑Secure i stand til at levere en centraliseret sikkerhedstjenestestruktur på tværs af flere kontinenter til et stort antal kunder og partnere.

Webportalanalyse er derudover indført for at forbedre F‑Secures produkter.

I tilfælde af data, der ikke er strengt nødvendige for at levere tjenesterne til dig – men vil hjælpe os med at levere bedre tjenester til dig på lang sigt – indsamler vil kun disse data med dit samtykke.

Din ansættende virksomhed fastlægger uafhængigt sine retlige grunde til behandling af identifikatorer til de formål, der er angivet herover.

Opbevaring

Dataene gemmes i et tidsrum til tjenesteklargøring for vores kundevirksomhed og kan ses på Elements Endpoint Protection-portalen i samme varighed. Efter ophør af tjenesteaftalen eller licensen med tjenesteudbyderen opbevares disse data i F‑Secures lager i et begrænset antal måneder inden endelig sletning og anonymisering.

Ud over ovenståenede opbevares overvågningslogge, som viser, hvilke bruger der har fået adgang til portalen, i tre år på rullende basis. Tjenestelogge, som viser, hvilke handlinger der fandt sted på portalen, opbevares i ét år på rullende basis. Disse handlinger omfatter, men er ikke begrænset til, abonnementsfornyelser, brugeroprettelse, profilændringer og registrering af nye enheder.

Få mere at vide

Denne tekst supplerer de tjenestespecifikke opbevaringstider. Standardreglen i henhold til loven er, at personoplysninger skal slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige til deres formål.

Men nogle personoplysninger skal ikke desto mindre opbevares i længere tidsrum af varierende længde af forskellige årsager.

Typiske årsager til, hvorfor vi kan afvige fra de primære opbevaringstider, omfatter følgende eksempler:

 • respitperioder og sikkerhedskopier (f.eks. gemme dine personoplysninger i et angivet tidsrum efter ophør af dit abonnement, så vi kan beskytte dem mod sletning ved en fejl);
 • gældende lov kræver, at vi gemmer dataene (eksempelvis for at holde styr på dit køb og betalingen for vores tjenester);
 • at forfølge tilgængelige retsmidler eller at begrænse eventuel erstatning, som vi kan lide (f.eks. på grund af en igangværende tvist eller undersøgelse);
 • at løse eller begrænse et tilbagevendende problem eller at have nok oplysninger til at reagere på fremtidige problemer (f.eks. din supportbillet relateret til et problem, der ikke blev permanent afhjulpet, mens du var kunde hos os);
 • at forhindre svigagtig aktivitet (f.eks. at håndhæve et forbud på vores community);
 • dine personoplysninger er inkorporeret i andre oplysninger til et sekundært formål (f.eks. opbevaring af logge);
 • andre lignende omstændigheder, hvor der fortsat er et legitimt behov for den fortsatte lagring af personoplysninger.

Den endelige fjernelse af din konto kan blive forsinket for ikke at gribe forstyrrende ind i andre interaktioner, som du har med os. Det er tilfældet, når du har en F‑Secure-konto (du har f.eks. abonneret på vores forbrugertjenester med din e-mailadresse) og endvidere i) har en F‑Secure-communitykonto, eller ii) du fortsat abonnerer på vores marketingmeddelelser. Politikken for sletning af F‑Secure-communitykontoen er anført i dens vilkår for tjeneste. Du kan til enhver tid fravælge vores marketingmeddelelser.

Hvis du har købt tjenesten via en af vores operatørpartnere, styres kontosletningen af den pågældende operatørpartner. Når partneren giver os besked om, at dit abonnement er opsagt, fjerner F‑Secure efterfølgende kontoen. Denne fjernelse fører til sletning eller anonymisering af personoplysninger relateret til kontoen.

Hvis vi har modtaget dine oplysninger i forbindelse med teknisk support til dig, gemmes oplysningerne, så længe den pågældende supportsag er uafklaret. Når den er afklaret, slettes eller anonymiseres oplysningerne gradvist inden for to år fra afslutning af sagen.

Analysedata indsamlet med brugerens samtykke opbevares til statistiske formål og slettes ikke ved fjernelse af personoplysninger og brugerkontoen. Efter kontoens ophør kan analysedata ikke kan kædes sammen med en personligt identificerbar bruger.

Data, der ikke indeholder personoplysninger (f.eks. sikkerhedsdata og aggregerede analysedata) opbevares, så længe disse data fortsat er nyttige til det formål, de blev indsamlet til.

Sikkerhedsdata

Tjenesten sender forespørgsler angående potentiel ondsindet aktivitet, ondsindet software eller uønskede applikationer på beskyttede enheder, datatrafik og netværk til F‑Secure Security Cloud. Disse forespørgsler – for eksempel URL-adresser, filidentifikatorer og applikationsmetadata – kan ikke knyttes til en identificerbar bruger af F‑Secure. Security Cloud-dataindsamling beskrives mere detaljeret i den dedikerede erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

For at beskytte dine personlige oplysninger adskiller F‑Secure ovennævnte sikkerhedsdata fra andre data, der er indsamlet om din brug af tjenesten, anonymiserer dem og ødelægger dem, når der ikke længere har brug for dem til formålet.

Portaladministratorerne ser kun en oversigt over resultatet, for eksempel om filen er inficeret eller ej. Men såfremt tjenesten registrerer malware, er en oversigt over registreringen synlig på portalen og kan knyttes til en enkelt enhed af dem, som har adgang til portalen.

Dataindsamling for VPN-komponent

Vores styrende princip er, at vi ikke forsøger at spionere på det præcise indhold af din private kommunikation. Vi analyserer din kommunikationstrafik for at levere tjenesten til dig og holde dine dataoverførsler sikre. For at være mere præcis;

 • vi behandler nogle metadata (for eksempel trafikmængde, tidsstempler, IP-adresser) af din trafik, når vi leverer tjenesten til dig;
 • destinationens IP, port eller URL for trafik videresendt gennem VPN’en gemmes ikke på en måde, så de senere kan forbindes med dig;
 • vi analyserer også trafikken for mistænkelige eller ondsindede filer og destinationer (dvs. URL’er); og
 • vi screener automatisk trafikken for at forhindre brug, der er i strid med vores politik om acceptabel brug.

Andre tjenester

Elements Endpoint Protection-administrationsmuligheder kan også bruges til at administrere visse andre F‑Secure-tjenester. Databehandling relateret til disse andre tjenester er underlagt deres respektive politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

Analyse

Ud over dataene, der er visualiseret på portalen, bruger tjenesten også et undersæt af indsamlede data til tjenesteanalyse. Det gør vi for at skabe tjenester, der har værdi for dig og vores andre kunder. F‑Secure indsamler også analysedata om tjenesteportalen for at lære, hvordan administratorerne bruger tjenesteportalen, så vi kan forbedre portalens brugeroplevelse.

Få mere at vide

I dette afsnit beskrives vores generelle praksis for indsamling og behandling af data til analyseformål.

For så vidt angår F‑Secures dataanalyse, omfatter det både genbrugte tjenestedata, genbrugte sikkerhedsdata og de data, der til at begynde med indsamles til analyseformål.

Vi vil gerne give dig en mere personlig kundeoplevelse og endnu bedre tjenester i fremtiden. Til det formål har vi brug for at spore brugsmønstre og oprette kundesegmenter. For eksempel hvilke funktioner der bruges mest, hvor tjenesten svigter, hvad der er behov for at afhjælpe, og hvordan du fik kendskab til vores tjenester.

Hvad vi indsamler. De data, som vi behandler til dataanalyseformål omfatter ting som enhedsidentifikator og relationer mellem enheder/brugere/brugergrupper, driftsmiljø, driftstid for tjeneste, licenstype (prøveversion eller betalt version), enhedsoplysninger (så som telefonmodel og operativsystem, sprog), delvis IP-adresse, tjenestefejl, problematiske filer og URL'er, data om tjenesteydelse, hvordan du interagerer med vores tjenester (for eksempel hvilke funktioner der bruges og hvor ofte), det domænenavn, hvorfra du opretter forbindelse til tjenesten, elementer, der klikkes på, tidsstempler, regional placering, effektivitet af vores meddelelser i tjenesten, tjenesteaktivering (så som at spore, at du har modtaget de tilknyttede meddelelser, og at installation var vellykket), installations- og aktiveringsstier, tjenesteydelse, forbindelser, datarouting, kvoter og andre tilsvarende data.

Når vi på et praktisk niveau anmoder om dit samtykke i vores tjenesters brugergrænseflade, styrer det, om følgende data sendes: i) yderligere data, som for eksempel hvilke funktioner der bruges og hvor ofte, samt tjenestedata, og ii) antallet af attributter, der sendes i et givet datasæt.

Ovenstående angår din brug af vores cybersikkerhedstjenester. Dataanalyse, der kører på vores websteder, er beskrevet i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for websteder.

Fravalg. Vi sætter virkelig pris på, at du hjælper os med at forbedre vores tjenester. Men hvis du ønsker at minimere al datatrafik mod F‑Secure, respekterer vi det. De af vores tjenester, der anvender yderligere analyser, giver dig mulighed for at vælge, om du vil bidrage. Du kan til enhver tid fravælge efterfølgende indsamling af analysedata, der ikke er essentielle for vores tjenesteklargøring.

Hvis du har fravalgt al indsamling af analysedata, vil vores meddelelser til dig kun være baseret på indsamling af tjenestedata (de data, vi indsamler under alle omstændigheder, for at levere tjenesterne til dig), og nogle af vores meddelelser vil sandsynligvis være mindre relevante.

Hvis du er imod al indsamling af data fra dit onlineliv (herunder vores websteder), er en bredere metode til at forhindre onlineannoncører i at udarbejde profiler over din brug af mobile enheder at nulstille reklameidentifikatoren fra tid til anden og at aktivere spor ikke-indstillingen i enhedsindstillingerne eller bruge vores privatlivsprodukt.

Opbevaring af analysedata. I vores dataanalyseaktiviteter kombinerer vi analysedata med tjenestedataene. Det deraf følgende kombinerede datasæt bliver derefter fortsat behandlet baseret på en "legitim interesse". De tidligere indsamlede analysedata opbevares som en del af tjenestestatistikken, eftersom tilbagevirkende fjernelse af dem ville bryde statistikken. Når du ophører med at abonnere på vores tjenester (dvs. din konto slettes), føres de analysedata, der er knyttet til din tjenestebrug, tilbage til anonyme data, og vi kan ikke længere knytte dem til dig.

Dataudveksling. På grund af det tekniske miljø (dvs. internettet, appbutik-økosystemet og sociale medier) er vi ikke selv i stand til at udføre al indsamling og alle aktiviteter, der er forbundet med dataanalyse. Vi er nødt til at udveksle nogle data (for eksempel "Android-marketingidentifikator" og andre lignende identifikatorer) med vores onlineanalyse- og marketingpartnere for at muliggøre vores digitale analyse- og marketingaktiviteter. Langt de fleste data, vi har om dig, deles ikke med andre.

Nogle af vores underleverandører, som leverer analysefunktioner til os for vores produkter, kan også oprette og udgive aggregerede rapporter om de data, de har indsamlet. I disse tilfælde indeholder statistikken og de aggregerede rapporter ingen data, der kan kædes sammen med enkeltpersoner.

Vi ofrer ikke dit privatliv. Vi adskiller os fra de fleste virksomheder på dette område, fordi vi forstår, hvordan økosystemet fungerer, og minutiøst udvælger vores få partnere med omhu samt fjerner alle data, som ikke er absolut nødvendige til ovenstående formål. Du kan naturligvis altid fravælge indsamling af analysedata via tjenesteindstillingerne.

Når vi behandler dataene til analyse- eller statistikformål, pseudonymiserer vi dataene. Vores dataanalytikere kender med andre ord ikke den enkeltperson, som et specifikt datasæt henviser til. Pseudonymiseringen tilbageføres kun i angivne brugstilfælde. Når vi for eksempel kommunikerer med dig, knytter vi resultaterne – ikke de komplette data – af vores dataanalyse til din e-mailadresse. Et andet eksempel er, at vi kan bruge dataene til at afhjælpe problemer, du måtte have med vores produkt, når vi yder dig tekniske supporttjenester.

Vi begrænser også denne udvidede analyse udelukkende til overfladen i vores tjenester og holder den adskilt fra kerneområderne for privatlivsbeskyttelse i vores tjenester. Vi har for eksempel ingen ekstern analyse i vores Security Cloud eller i trafikken i vores VPN-tjeneste.

Sikkerhed

Oplysninger om den sikkerhedspraksis, som vi anvender for at holde dine oplysninger sikre.

Få mere at vide

Vi har stramme sikkerhedsregler for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger, når de overføres, gemmes eller behandles.

Vi benytter fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at mindske risikoen for uautoriseret adgang til, tab, misbrug, videregivelse eller ændring af dine personoplysninger.

Alle personoplysninger er gemt på sikre servere, der drives af F‑Secure eller vores partnere, hvor der kun er adgang for autoriseret personale.

Dine rettigheder

Oplysninger om dine lovfæstede rettigheder, og hvordan du kontakter os.

Få mere at vide

Du har ret til de oplysninger, vi har om dig. Du har især følgende rettigheder til de personoplysninger, vi har om dig:

 • Adgang og berigtigelse. Du har ret til at spørge os om, hvilke personoplysninger vi har om dig, og få en kopi af de data, som vi kan identificere angående dig i denne sammenhæng. Hvis du finder nogle fejl (f.eks. forældede oplysninger) i disse data, beder vi dig indtrængende om at kontakte vores kundeservice for at løse problemet. På nogle af vores tjenesteportaler kan du opdatere dine kundeoplysninger. For sådanne bør du opdatere ændringer af dine personoplysninger, f.eks. ændre adresse eller e-mailadresse. Hvis du ikke selv kan opdatere ændringerne, kan du informere os om de nødvendige ændringer.
 • Indsigelse. Du er berettiget til at komme med en indsigelse mod en bestemt behandling af personoplysninger, herunder for eksempel behandling af dine personoplysninger til marketingformål, eller når vi på anden måde baserer vores behandling af dig på en legitim interesse. I sidstnævne tilfælde skal du give en juridisk gyldig begrundelse for din indsigelse.
 • Retten til at blive glemt. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at gemme dine personoplysninger og slette dem. I dette tilfælde skal du give en juridisk gyldig begrundelse for din anmodning.
 • Portabilitet. Du har også ret til at bede om personoplysninger, som du selv har leveret – i henhold til en kontrakt eller dit samtykke. Du kan anmode om oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og derudover, at oplysningerne sendes til en anden dataansvarlig, hvis det teknisk er muligt.
 • Tilbagetrækkelse af samtykke. I tilfælde, hvor behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage via relevante indstillinger. For identificerbare tjenesteanalysedata kan du finde indstillingerne i tjenestens brugergrænseflade. Du har også ret til at fravælge vores marketingkommunikation via præferencecentret, der er tilgængeligt via linket.
 • Begrænsning. Hvis du fastlægger, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, eller at vi ikke har juridisk ret til at bruge dem, kan du bede os om at ophøre med yderligere behandling af dine personoplysninger, og blot opbevare dem på lager, indtil problemet er løst.

Du kan udøve dine rettigheder via vores kundeservicefunktion. Linkene til at kontakte os findes i afsnittet "Kontaktoplysninger".

Bemærk, at der kan være situationer, hvor vores pligt til hemmeligholdelse, vores tavshedspligt og/eller vores forpligtelser til at levere vores tjenester (f.eks. til din arbejdsgiver) kan forbyde os at videregive eller slette dine personoplysninger eller på anden måde forhindre dig i at udøve dine rettigheder. Dine ovenstående rettigheder afhænger også af de retlige grunde, som vi behandler dine personoplysninger efter.

Hvis du har nogen klager over den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller vil have yderligere oplysninger, kan du altid kontakte os. Hvis du føler, at vi ikke imødekommer dine lovfæstede rettigheder, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. I de fleste tilfælde er denne myndighed den finske ombudsmand for databeskyttelse (www.tietosuoja.fi).

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende de forhold, der beskrives i vores politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du kontakte:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Sådan kontakter du os:

 • Hvis du er kunde af vores forbrugerserie af produkter, bedes du kontakte os via f-secure.com/support.
 • Hvis du er kunde af vores virksomhedsserie af produkter, bedes du kontakte os via  f-secure.com/corporate-support.
 • Du kan kontakte F‑Secures databeskyttelsesrådgiver ved at sende en meddelelse til privacy-office@f-secure.com. Hvis du vil udøve dine rettigheder som registreret, bedes du i stedet bruge linkene herover.

Generelt

Oplysninger om definitioner og styring af ændringer.

Få mere at vide

Definitioner

Det er, hvad vi mener, når vi kommer med visse referencer i denne politik.

"Kunde", "du" refererer til en privat bruger eller erhvervsbruger eller alle andre registrerede, som køber, registrerer sig til brug af eller bruger vores tjenester, hvis enheder og datatrafik er beskyttet af vores tjenester, og som har sendt os personligt identificerbare oplysninger. Disse oplysninger kan være sendt via brugen af vores tjenester, websteder, telefon, e-mail, registreringsformularer eller andre lignende kanaler.

"Personoplysninger" refererer til alle former for oplysninger om privatpersoner, der kan identificere dem eller deres familie eller andre i hjemmet. Disse oplysninger kan omfatte navne, e-mail- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontooplysninger samt andre mere tekniske oplysninger, som kan forbindes med dig, din enhed eller adfærd af begge, som vi behandler, når vi leverer vores tjenester.

"Tjenester" refererer til alle tjenester eller produkter, som fremstilles eller distribueres af F‑Secure, herunder software, webløsninger, værktøjer og relaterede supporttjenester.

"Websted" refererer til webstedet www.f-secure.com eller et andet websted, som F‑Secure hoster eller kontrollerer, herunder underordnede websteder og browserbaserede tjenesteportaler.

Ændringer

Denne version af polikken tydeliggør, opdaterer og erstatter den forrige version. For at holde dette dokument opdateret foretager vi fra tid til anden ændringer af og tilføjelser til det også fremadrettet.

Vi offentliggør det ændrede politikdokument på vores websted eller på et andet interaktionspunkt, hvor det tidligere har været gjort tilgængeligt. Hvis ændringerne er omfattende, kan vi også give dig besked på anden måde. Alle ændringer gælder fra den dato, vi offentliggør det reviderede politikdokument.