F-Secure Radar

Gør din angrebsflade mere robust

Håndter forretningskritiske sårbarheder

F-Secure Radar er en banebrydende platform til scanning og håndtering af sårbarheder. Softwaren gør det muligt at identificere og håndtere både interne og eksterne trusler, rapportere om risici og efterleve nuværende og fremtidige bestemmelser (såsom PCI-standarden og persondataforordningen GDPR). Den gør skygge-IT synlig – så du kan kortlægge hele din angrebsflade og reagere, hvis der er alvorlige sårbarheder, som kan medføre trusler.

Sårbarhedsscanning og -håndtering i en enkelt løsning

SIKKERHEDSCENTER-KONTROLPANEL

Få styr på aktuelle sårbarheder og hændelser, udarbejd standardmæssige og tilpassede rapporter om risici og regelefterlevelse m.m.

INTERNET ASSET DISCOVERY

Find mulige angrebsvektorer med en vurdering af internet- og webtruslen

DISCOVERY SCANNING

Kortlæg angrebsfladen med scanning af netværk og porte

SÅRBARHEDSSCANNING

Scan systemer og webapplikationer for kendte sårbarheder

SÅRBARHEDSHÅNDTERING

Håndter sårbarheder centralt med sikkerhedsadvarsler og -analyser

EFTERLEVELSE AF PCI DSS

Sørg for at efterleve nuværende og fremtidige regler, der skal forebygge tab af data

Vurder sårbarheder præcist

Nye ressourcer og programmer, der føjes til virksomhedens netværk internt – og til internettet via samarbejdspartnere – medfører nye forretningskritiske sårbarheder, som er en åben dør for angreb. Det kræver større årvågenhed og regelefterlevelse, men virksomheder tager stadig ikke sikkerheden alvorligt nok. 

IT-sikkerhedschefer skal kunne vurdere sårbarheder fra flere vinkler for at foretage en præcis risikovurdering, minimere sikkerhedstrusler og efterleve reglerne. Når sårbarheder håndteres korrekt, forbedres din viden om organisationens sikkerhedsniveau.

 

Den bedste respons på trusler er at forudsige og kortlægge trusler mod cybersikkerheden. Ingen anden teknologi gør det bedre end sårbarhedshåndtering.

Identificer og eksponer mulige trusler

I modsætning til andre løsninger til håndtering af sårbarheder på markedet indeholder F-Secure Radar en teknologi til gennemsøgning af webprogrammer kaldet Internet Asset Discovery, som også dækker det dybe internet. Med denne løsning kan du udføre en lang række opgaver lige fra trusselsvurdering til business intelligence. Med andre ord gør Radar det muligt nemt at gennemse alle mål for hurtigt at finde risici og potentielt sårbare forbindelser og udvide den mulige angrebsflade ud over sit eget netværk.

Immaterielle rettigheder og succesfulde varemærker gør ofte virksomheder til mål for ulovlige og ondsindede aktiviteter. Sådanne aktiviteter omfatter krænkelse af varemærker, hvor en tredjepart giver sig ud for at være jeres virksomhed; phishing-websteder, som skal snyde eller inficere besøgende, og typosquatting – hvor andre registrerer domænenavne, der ligner jeres varemærke, for at omdirigere trafikken. Det gøres ved at bruge links, der ligner jeres navn. Mange virksomheder er meget lidt eller slet ikke opmærksomme på denne slags aktiviteter.

Sårbarhedshåndtering med Radar

 • FULDT OVERBLIK Effektiv kortlægning af sikkerheden gennem præcis søgning efter og kortlægning af alle ressourcer, systemer og applikationer i og uden for netværket.
 • STRØMLINET STYRING AF PRODUKTIVITETEN OG SIKKERHEDEN Ikke mere ineffektivitet og ikke flere oversete sikkerhedsrisici. Det er hurtigt at håndtere problemer på tværs af flere domæner med et effektivt serviceworkflow med blandt andet sårbarhedsovervågning, automatiske planlagte scanninger og prioriteret afhjælpning og verificering af sårbarheder.
 • RAPPORTERING OM RISICI Udarbejd rapporter med troværdige oplysninger om organisationens sikkerhedsniveau over tid. Vis og begrund, hvordan IT-sikkerheden gør det muligt at holde forretningen kørende.
 • FÆRRE OMKOSTNINGER Sårbarhedshåndtering gør det muligt at reducere sikkerhedsomkostningerne markant. Det er billigere at håndtere sikkerhedsanliggender, inden der opstår alvorlige problemer, end det er at håndtere dem under en krise eller ved genopretning efter en hændelse. Derudover kan organisationen reducere udgifterne ved at udnytte Radars cloudressourcer.

Hvad er din angrebsflade?

En organisations angrebsflade er alle de steder, den eksponeres for sikkerhedsmæssig IT-risici. Dette omfatter al netværksinfrastruktur, al software og alle webapplikationer – både interne og på internettet.

F-Secure Radar identificerer, hvor organisationens ressourcer er sårbare, så du kan minimere angrebsfladen og reducere risikoen.

Med F-Secure Radar kan dit IT-sikkerhedsteam kortlægge organisationens angrebsflade med hensyn til:

 • Alle kendte, ukendte og potentielle sårbarheder, som er alvorlige for forretningen
 • Kontrolelementer på tværs af al software, hardware og firmware samt alle netværk
 • Skygge-IT, eksterne fejlkonfigurerede systemer, websites med malware og hosts, der er knyttet til et website
 • Tilfældige brud på sikkerheden hos samarbejdspartnere
 • Varemærkekrænkelser og phishing
Varemærkekrænkelser Eksterne fejlkonfigurationer Skygge-IT Malware og phishing Sårbare samarbejdspartnere Angrebsflade Angrebsflade Angrebsflade Angrebsflade Dette er, hvad du ikke ønsker at vide, at du har Fejlkonfigurationer Åbne porte Systemer, der ikke efterlever reglerne Forældet software
HACKERE HAR IKKE BRUG FOR ADSKILLIGE SÅRBARHEDER – EN ENKELT ER NOK!
 • Sårbarheder og udnyttelsen af dem er stadig hovedårsagen til de fleste brud på sikkerheden
 • Udnyttelse af kendte sårbarheder, som ikke er blevet fjernet, er den primære metode til indtrængen
 • Komplekse IT-miljøer, der hurtigt ændrer sig, skaber en stor angrebsflade

Overlad det til os – Radar, leveret som en service

Er det svært at følge med? Mangler du i øjeblikket tid, medarbejdere eller ressourcer til effektivt at håndtere sårbarheder? Fokuser på din forretning, og udliciter håndteringen af sårbarheder til sikkerhedseksperterne. Leveret som en service er F-Secure Radar en omkostningseffektiv tjeneste, der er skræddersyet til dine behov. Vi og vores udvalgte, engagerede samarbejdspartnere kan håndtere problemet, hvis din organisation lider under mangel på ressourcer eller oplysninger.

Radar er ikke bare software, men en blanding af avanceret teknologi og sikkerhedseksperters viden om håndtering af sårbarheder. Vores analytikere arbejder døgnet rundt i hele verden for at beskytte dig mod de seneste trusler.

INGEN UFORUDSETE OMKOSTNINGER – MEN LØSNINGEN KAN SKALERES

Prisen er tydelig, og der er ingen uforudsete omkostninger. Derfor ved du, hvor meget du skal investere. Radar kan skaleres til både små, mellemstore og store virksomheder alt efter behov.

FRA VORES CLOUD

Kør sårbarhedsscanninger som ægte SaaS, samtidig med at du kan scanne dine interne systemer ved at bruge scanningsnoderne i F-Secure Radar-løsningen.

ONSITE

Kør sårbarhedsscanninger som en onsite-løsning bag virksomhedens firewall for at sikre, at data lagres i henhold til jeres sikkerhedspolitikker.

DETALJER

F-Secure Radar sikkerhedscenter

Simpelt på overfladen, turboladet under motorhjelmen

F-Secure Radar sikkerhedscenter er kontrolpanelet til al rapportering samt håndtering af sårbarheder og hændelser. Den høje automatiseringsgrad er med til at strømline dine arbejdsgange, udføre automatiske scanninger og generere detaljerede rapporter, som er skræddersyet til alle dine behov. Sikkerhedscenteret er dér, hvor du kan styre og tildele samt følge og håndtere alle sikkerhedsanliggender sammen med systemadministratorer, softwareudviklere, testere, revisorer og dit sikkerhedsteam.

 • Centraliseret, ensartet sårbarhedsrapportering
 • Rapporter, der kan tilpasses og laves i forskellige formater
 • Håndtering af sårbarheder og ticketing
 • API til tredjepartsintegration (f.eks. ServiceNow)
 • Mulighed for at tilføje manuelt identificerede sårbarheder
 • Planlægning af scanninger samt meddelelser, når der detekteres nye hosts og sårbarheder
Discovery scanning

Kortlæg din angrebsflade

Identificer, hvilke ressourcer der skal scannes for sikkerhedsmæssige sårbarheder, og registrer ændringer i netværket.

 • En hurtig, pålidelig og asynkron portscanner
 • Hurtig søgning efter ukendte hosts i interne netværk
 • Understøtter detektering af tjenester og operativsystemer
 • Tilpasser scanningshastigheden til netværkskapaciteten
System scanning

Find kendte sårbarheder

Identificer sikkerhedsmæssige sårbarheder, der er forbundet med konfigurationsfejl, dårlig patch management, implementeringsfejl m.m.

 • Identificerer alle kendte sårbarheder
 • Scanner alle netværksenheder, der kommunikerer via IP
 • Understøtter Windows- og Linux-verificeret scanning
 • Meget stor nøjagtighed med få falske positiver og negativer
 • Holdes opdateret baseret på offentlige sårbarhedsdatabaser samt sårbarheder, herunder zero-day-trusler, der opdages under penetrationstests foretaget af F-Secure
Web scanning

Test for sårbarheder i webapplikationer

 • Scan efter og registrer sikkerhedsmæssige sårbarheder i kommercielle og specialudviklede webapplikationer. Scan for en lang række sårbarheder, herunder OWASP Top 10.
 • En scanner til webapplikationer, der kan identificere sårbarheder i specialudviklede applikationer
 • Understøtter formularbaseret godkendelse
 • Understøtter gennemsøgning af webapplikationer
 • Understøtter assisteret gennemsøgning og indsendelse af formularer
 • Kan skaleres, så der kan foretages et uendeligt antal scanninger af webapplikationer
Internet Asset Discovery

Find eksterne, sårbare eller fejlkonfigurerede systemer

 • Find glemte systemer eller skyggesystemer (skygge-IT), og identificer potentielle risici og utilsigtede indbyrdes afhængigheder.
 • Detekter malware-inficerede websteder. 
 • Overvåg phishing og varemærkekrænkelser for at beskytte jeres varemærke og immaterielle rettigheder mod ulovlige og ondsindede aktiviteter.
 • Revider jeres tjenesteudbyderes sikkerhedspraksis i de tilfælde, hvor jeres egne sikkerhedspolitikker afviger fra samarbejdspartnerens.
Efterlevelse af PCI-standarden

Sørg for at efterleve nuværende og fremtidige regler

 • F-Secure er certificeret som PCI ASV (Payment Card Industry's Approved Scanning Vendor)
 • F-Secure Radar er kompatibel med de krav der stilles til PCI ASV sårbarhedsscanning
 • Forbered din virksomheds PCI-kompabilitet ved at køre en pre-valideringsscan
 • EU-baseret samarbejdspartner, som overholder EU's bestemmelser
 • Udfør regelmæssige tests, og identificer nye sårbarheder.
 • Generer brugervenlige rapporter til alle brugere.

Find en autoriseret forhandler

Vi arbejder sammen med udvalgte forhandlere om at tilbyde vores sikkerhedsløsninger.

Vi tilbyder også

F-Secure Rapid Detection & Response

Overvåg statussen og sikkerheden i dit IT-miljø, registrer målrettede angreb hurtigt, og reager på dem ved hjælp af kontekstuel synlighed og automatisering.

F-Secure Protection Service for Business

Cloud-baseret, omfattende og fleksibel klientsikkerhed til alle dine enheder.