Juridiske vilkår

Bemærk, at når du går ind på F-Secures websted, er du underlagt følgende betingelser.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på F-Secures websted tilbydes, "som det er" og "som tilgængeligt". Der ydes ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, i forbindelse med tilgængeligheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af indholdet på webstedet. I det omfang gældende lovgivning gør det muligt, kan F-Secure ikke holdes ansvarlige for direkte, indirekte, tilfældige eller afledte skader, der stammer fra brug af eller manglende mulighed for at bruge siderne på webstedet, selvom F-Secure eventuelt er blevet advaret om risikoen for sådanne skader.

Websteder fra tredjeparter

Denne politik gælder kun vores aktiviteter på vores servere. Dette websted indeholder links til andre websteder, som vi ikke har kontrol over. Vi er ikke ansvarlige for indhold, kommentarer eller programmer på disse websteder. Vi stiller disse link til rådighed for nemheds skyld, men det betyder ikke, at vi anbefaler det websted, som linket er til.

Ophavsret

Indholdet på F-Secures websted er beskyttet af ophavsret © F-Secure 1994 - 2006. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, overførsel, distribution eller opbevaring af dele af eller hele indholdet, inklusive, men ikke begrænset til, billeder, designformat, logo, lydklip, videoklip og HTML-koder, er ikke tilladt i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra F-Secure. Alle typer reproduktioner, i helhed eller delvist, af tekster, illustrationer, designformat eller logo er ulovlige. Enhver type reproduktion kræver forudgående skriftlig godkendelse fra F-Secure. Vi beskytter vores immaterielle rettigheder i det omfang gældende lovgivning gør det muligt.

F-Secure" og det trekantede symbol er registrerede varemærker tilhørende F-Secure Corporation, og F-Secure-produktnavne og symboler/logoer er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende F-Secure Corporation. Alle andre varemærker, der nævnes på F-Secures websted, tilhører de respektive ejere.

Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia. OK-logoet er et varemærke tilhørende Nokia Corporation. Nokias id-koder er a00014, a00015 og a00018.

Symbian og alle Symbian-baserede mærker og logoer er varemærker tilhørende Symbian Limited.

Sikkerhed

F-Secure går op i at sikre dine oplysninger. Af hensyn til at forhindre uautoriseret adgang eller offentliggørelse, sikre nøjagtigheden af data og sikre korrekt brug af oplysninger har vi iværksat fysiske, elektroniske og administrative procedurer for at sikre og beskytte de oplysninger, vi indsamler online.

Indsendelse

Alle beskeder på opslagstavlen, forslag, ideer eller koncepter, der indsendes til F-Secure via dette websted, vil tilhøre F-Secure. F-Secure er desuden ikke ansvarlig for fortroligheden af de oplysninger, der videregives via vores websted. Når du indsender materialer via F-Secures websted, accepterer du, at F-Secure har retten til at udgive materialet i produkter eller publikationer til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, reklamer og kampagner. Du accepterer, at du ikke anlægger sag mod os i relation til det materiale, du sender til os.

Ændringer

F-Secure reserverer retten til når som helst at ændre sider eller nægte adgang til dem. Ændringer i denne politik udgives på denne URL-adresse, og de vil være gældende på tidspunktet for udgivelsen. Du er velkommen tilbage hertil for at læse eventuelle opdateringer.