F-Secures politk om person­oplysninger i forbindelse med tjenester

Denne politik om personoplysninger er udgivet af F-Secure Corporation, en finsk offentligt børsnoteret virksomhed med forretnings-id 0705579-2 ("F-Secure", "vi", "vores", "os"). Politikken gælder også for alle vores datterselskaber.

I denne politik beskrives, hvordan vi behandler vores kunders personlige data.

Vi bestræber os på at sikre, at de personoplysninger, du sender os, forbliver fortrolige. Alle de oplysninger, vi indsamler, anvendes kun til de formål, som er beskrevet i denne politik, de tjenestespecifikke vilkår eller bemærkninger og i licensvilkårene og aftalerne mellem dig og os.

Afhængigt af hvilke tjenester og programmer fra F-Secure, du anvender, og af din øvrige interaktion med os gælder visse afsnit i denne politik om personoplysninger muligvis ikke for dig eller gælder kun delvist for dig.

Definitioner

I det følgende forklares termer i politik om personoplysninger, som har en bestemt betydning.

"Kunde" og "du" refererer til en privat bruger eller erhvervsbruger eller alle andre personer, som køber vores tjenester, bruger vores tjenester eller registrerer sig for at bruge dem, og som har sendt os personlige oplysninger, som kan identificeres. Disse oplysninger kan være sendt via vores tjenester (herunder webløsninger), websteder, telefon, e-mail, registreringsformularer eller via andre lignende kanaler.

"Personoplysninger" refererer til alle former for oplysninger om privatpersoner og deres personlige karakteristika eller forhold, som de eller deres familie eller medlemmer af husstanden kan identificeres med. Disse oplysninger kan omfatte navne, e-mail- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontooplysninger samt andre oplysninger, som hører til tjenesterne og tilvejebringelsen af disse.

"Tjenester" refererer til alle tjenester eller produkter, som fremstilles eller distribueres af F-Secure, herunder software, webløsninger og relaterede supporttjenester.

"Websted" refererer til webstedet http://www.f-secure.com eller alle andre websteder, som F-Secure hoster eller kontrollerer, herunder deres underordnede websteder og indholdet.

Juridisk grundlag for behandling af personlige data

Ved at bruge vores tjenester er du vores kunde. Ud fra gældende lovgivning har vi ret til at behandle dine personoplysninger, når du bliver kunde hos os.

Du accepterer og giver dit samtykke til, at vi må indsamle og behandle dine personoplysninger, hvis du kommunikerer med os eller vores forretningspartnere i forbindelse med vores tjenester, eller hvis du installerer og bruger vores tjenester, udfylder en formular eller en undersøgelse, registrerer dig for at bruge vores tjenester, sender oplysninger via vores webløsninger, deltager i en konkurrence eller i sweepstakes, registrerer din e-mail-adresse hos os eller sender os en e-mail.

Vi har brug for automatisk at indsamle og behandle relevante personlige data, for at vores tjenester kan fungere, og du kan drage fordel af tjenesterne. Eftersom denne håndtering er nødvendig for de tjenester, vi tilbyder dig, har vi et gyldigt behov og lovmæssig tilladelse til dette.

I nogle tilfælde beder vi om dit udtrykkelige samtykke til datahåndteringen.

Hvis du besøger vores websteder i forbindelse med abonnering på eller brug af vores tjenester, kan vi også indsamle personlige data via vores websted, sådan som det er anført i den særskilte politik for personoplysninger på websted.

Hvad indsamler vi?

I dette afsnit beskrives de forskellige typer personoplysninger, vi indsamler.

Personlige data

Vi kan bede dig angive personlige data, der er nødvendige for at abonnere på vores tjenester.

Denne type indsamlede data omfatter dine kontakt- og faktureringsoplysninger, navn og e-mail-adresse, postadresse, telefonnummer, land, by, sprog og i visse tilfælde din alder, dit køn og navnet på din arbejdsgiver. Vi beder dig muligvis også om at vælge en adgangskode eller giver dig et entydigt id, som du kan bruge til at få adgang til og administrere vores tjenester.

Størstedelen af personoplysninger, vi behandler, indsamles automatisk af vores tjenester.

Typiske oplysninger indsamlet af vores tjenester omfatter antallet af indkøbte licenser, enheder, der er omfattet af din licens, indkøbs- og betalingshistorik, den anvendte distributionspartner, din kommunikation med vores supporttjenester, enheds-id-data, data om din enheds tekniske miljø (f.eks. operativsystem) og data om tjenestebrug (f.eks. aktiveringsstatus, tidspunkt for seneste login).

Hvis du abonnerer på vores mobilprodukter, indsamler vi også automatisk IMEI- og IMSI-koderne til din mobile enhed.

For placeringsbaserede tjenester behandler vi også din enheds placeringsdata eller dataene for din webtrafik for at aktivere de pågældende tjenestefunktioner.

Ved brug af vores tjenester til indholdsstyring til at administrere dine data og filer kan indholdet blive overført til og sendt via vores tjenester og servere. Til dette formål vil vi a) behandle ethvert indhold, som du administrerer via den pågældende tjeneste, b) automatisk indsamle relaterede metadata som f.eks. data om dato, klokkeslæt og IP-adresse for dit seneste login på tjenesten, filnavne, filens geografiske placering, enheders serienumre, tilslutnings-id'er og relationer samt filer, der deles mellem kundekonti, og andre stort set lignende data.

Ved brug af vores sociale medietjenester indsamler vi grundlæggende oplysninger om dig som indsamlet af den sociale medieplatform. Disse oplysninger omfatter din e-mailadresse, hobbyer og interesser, fødselsdato, uddannelsesforløb, grupper, som du tilhører, placering af hjemby, relationsoplysninger, abonnenter og abonnementer, arbejdshistorik, URL til personligt websted og andre stort set lignende oplysninger, der er angivet på den sociale medieplatform. Tjenesten har endvidere brug for at indsamle oplysninger om dine og dine venners eller kontaktpersoners aktiviteter på den sociale medieplatform; eksempelvis bruger-id'er knyttet til din konto, bruger-id'erne til dine venners konti på din venneliste, væg-posts og historier i nyhedsfeeds, antallet og typen af delte links og selve linkene, liste over begivenheder, der deltages i eller planlægges, noter, fotos og video, statusopdateringer, kontaktpersoners beskrivelser, kontaktpersoners fødselsdage, kontaktpersoners uddannelsesforløb, hjemby for dine kontaktpersoners venner, kontaktpersoners arbejdshistorik og andre stort set lignende oplysninger, der angives på den sociale medieplatform.

For at levere supporttjenester kan vi have brug for at indsamle og behandle relevante data om malwareinficering og e-mailidentifikation i et format, som vi kan forbinde med dig, hvor du har leveret disse data til os. Hvis det er relevant for at løse dine supportsager, kan vi også have brug for at få adgang til delvise logge over filaktiviteter og andre sådanne data, der tidligere er indsamlet om din tjenestebrug og adfærd.

Andre kilder til personoplysninger

Selvom vi indsamler størstedelen af ovennævnte data direkte fra dig eller din enhed, modtager vi også data fra vores affilierede partnere, distributionspartnere (f.eks. operatører) og virksomhedsenheder, fra hvilke du har købt tjenesterne. Vi gør dette for at skabe en gnidningsløs kundeoplevelse og for at have adgang til de nødvendige oplysninger for at løse supportsager.

Andre kilder kan endvidere omfatte underleverandører, som har leveret supporttjenester til dig, eller reklamepartnere, der har hjulpet os med at udføre vores marketingaktiviteter.

Hvis du bruger din konto til sociale medier til at tilmelde dig vores tjenester, kan vi også indsamle relevante data (f.eks. e-mail) fra din konto, så vi kan godkende din tilmeldelse og kontakte dig.

Tekniske data og sikkerhedsdata

Ud over data, vi indsamler i identificerbart format, behandler vores tjenester også tekniske metadata og sikkerhedsrelaterede tekniske data fra din enhed og dine aktiviteter. Det er nødvendigt, for at vores tjenester kan opfylde det tiltænkte formål.

De 'tekniske data' og 'sikkerhedsdata' omfatter typisk:

 • størrelsen, antallet og typen (f.eks. et digitalt foto eller et tekstdokument) af filer
 • oplysninger i http-overskrifter
 • dato for oprettelse, ændring og sletning af en fil
 • automatiske nøgleord baseret på filens indhold
 • kommentarer og anmærkninger
 • enhedens skærmopløsning
 • statistiske data og analysedata om eventuelle aktiviteter fra skadelig software
 • data om softwareprogrammer og teknisk brugermiljø
 • andre lignende og væsentlige data

 

Ud over de her beskrevne data har vores realtidsbeskyttelsesnetværk brug for at indsamle andre sikkerhedsdata. Dette er beskrevet i en tilhørende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Analysedata

For at levere bedre tjenester indsamler vi også oplysninger om, hvordan du bruger vores tjenester. Denne type data kan omfatte den internetbrowser, du bruger, elementer, du har klikket på, tidsstempler, placering, enheds-id og relationer mellem enheder / brugere / brugergrupper, driftstid på produkt, enhedsmålinger og styresystem, IP-adresse (hel eller delvis), produktfejl, problematiske filer og produktydelsesdata, hvordan du interagerer med vores tjeneste, det domænenavn, hvorfra du oprettede forbindelse til tjenesten, og de tjenestefunktioner, som du bruger.

Hvad gør vi med det?

I dette afsnit beskrives, hvordan vi bruger de personoplysninger, vi indsamler.

De personoplysninger, vi indsamler, bruges til at:

 • identificere autoriserede brugere og kontrollere kundens kvalifikationer, behandle og spore transaktioner, f.eks. udsende fakturaer, administrere konti, sende, indsamle og behandle betalinger samt administrere licenser;
 • yde hjælp og support til vores tjenester;
 • levere, vedligeholde, udvikle og forbedre vores tjenester;
 • spore de tjenester, du har købt og brugt, så vi kan administrere din kunderelation og kommunikere med dig;
 • administrere og forbedre funktionaliteten af vores tjenester og websted;
 • sende dig oplysninger om tjenesterne, f.eks. for at oplyse dig om nye versioner og funktioner, og relaterede tjenester via 'direct messaging' eller andre kommunikationsveje
 • arrangere konkurrencer og foretage kundetilfredshedsundersøgelser;
 • reklamere for og markedsføre vores andre tjenester over for dig;
 • forebygge bedrageriske aktiviteter;
 • overholde gældende lovgivning eller lovbestemte krav og bestemmelser;
 • fjerne eller afbryde deling af ulovligt eller krænkende materiale.

 

For at gøre det nemmere for dig at vurdere betydningen af denne håndtering kan du få mere at vide i beskrivelserne af brugssituationerne nedenfor.

Køb af tjenester fra F-Secure e-store

Når du tilmelder dig eller køber vores tjenester fra vores e-store, har vi brug for at behandle dine personoplysninger og tilknyttede betalings- og faktureringsoplysninger for at gennemføre købet og holde din konto opdateret. De fleste af disse scenarier gælder for personoplysninger, som du sender på disse måder.

Afhængigt af hvor du bor, bliver F-Secure e-store muligvis drevet helt eller delvist af en ekstern e-store-udbyder eller af vores distributionspartnere. En del af købstransaktionen optræder muligvis på tredjepartswebsteder, sådan som det er angivet i e-store. Den enhed, du handler med, er angivet på websiderne for e-store. I så fald behandles de personoplysninger, du angiver i forbindelse med købet, også i overensstemmelse med den eksterne e-store-udbyder eller distributionspartnerens vilkår og politik om personoplysninger og ifølge gældende lovgivning.

Vi gemmer ikke de betalingskortoplysninger, du sender, i nogen af vores F-Secure e-stores. Disse oplysninger sendes enten til betalingsudbyderen eller distributionspartneren og behandles i overensstemmelse med den pågældende betalingsudbyders eller distributionspartners politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Sted

I forbindelse med de tjenester, som tilbyder oplysninger om placeringen af din enhed, eller hvor din internettrafik dirigeres hen, behandler vi kun steddata i identificerbart format til det formål, som du har anmodet om via tjenesterne. Steddata behandles kun for dig og i et begrænset tidsrum, hvorefter de slettes eller gøres anonyme.

Metadata for filerne i dit indhold kan også omfatte steddata (f.eks. fotos). I så fald behandles steddataene som alle andre filers metadata, sådan som det er beskrevet nedenfor.

Når du bruger og deltager i vores begivenhedsprogram, kan din fysiske tilstedeværelse på stedet for begivenheden udledes fra din deltagelse i begivenheden. Disse oplysninger kan være synlige for os, arrangøren af begivenheden eller andre brugere.

I nogle tilfælde, hvor dataene eller en synlig del af tjenesten leveres af en tredjepart (f.eks. hvis din placering leveres via brug af en korttjeneste fra tredjepart, eller du forsynes med søgeprogramtjenester fra tredjepart), anvender leverandøren af placeringsdataene disse data baseret på sine egne vilkår, erklæringer om beskyttelse af personoplysninger og relevant gældende lovgivning. På udgivelsesdatoen for denne politik bruger F-Secure Google Maps i vores indholdstjenester, funktioner til antityveri og sikker søgning. Googles politikker til beskyttelse af personoplysninger gælder i overensstemmelse hermed for din brug af funktionerne.

Indhold

Med nogle af vores tjenester kan du sikkerhedskopiere eller administrere dine data og filer. Vi anser det indhold, du sikkerhedskopierer eller administrerer via vores tjenester, for dine private data. Vi forsøger ikke at tilegne os dine rettigheder til dit indhold, og vi giver heller ingen tilladelser til tredjepart til at gøre det.

For at sikre den bedste mulige beskyttelse af dine personlige oplysninger tilstræber vi, så vidt det med rimelighed er muligt, at håndtere i) dine kontooplysninger, ii) dit aktuelle indhold og iii) dine metadata og sikkerhedsdata hver for sig.

Vi begrænser også vores adgang til det aktuelle indhold i filerne så meget som muligt. Vi tilstræber og ønsker ikke at se indholdet af dine filer. Vi har imidlertid behov for at håndtere de metadata og sikkerhedsdata, der er tilknyttet dit indhold, for at kunne tilbyde dig vores tjenester. Til dette formål tilknytter vi også nogle samlede metadata til din konto.

Vi søger kun adgang til specifikt filindhold, når der er et indlysende behov herfor. Den mest almindelige årsag hertil er, hvis du har et supportspørgsmål i relation til indholdet. I disse tilfælde udføres en proces, hvor kun kvalificerede support-. og værtserverteknikere kan få adgang til dit indhold, såfremt sagen skal tages op på et højere supportniveau. Vi kan også have brug for at få adgang til specifikt indhold, hvis du anvender vores tjenester til at distributere indhold, som kan være i strid med vores betingelser for brug. I så fald gives vores medarbejdere adgang til indholdet i det omfang, det er nødvendigt.

Du kan naturligvis selv gøre dit indhold tilgængeligt for et større publikum via tjenesteindstillingerne.

Vi behandler de nødvendige metadata fra dit indhold for at gøre det muligt for vores tjeneste at administrere dem for dig, og vi kan også scanne indholdet for eventuel skadelig software. Beskyttelsen af personoplysninger i disse aktiviteter er omfattet af afsnittet om tekniske data og sikkerhedsdata.

Sociale medieprogrammer

Vi bruger de indsamlede data til at give dig en måling af, hvor sikker/privat din sociale medieprofil er, en liste over sårbarheder og de mulige konsekvenser af disse sårbarheder samt oplysninger om afhjælpning af dem.

Det betyder, at vi har brug for at analysere de indsamlede data og kan have brug for at gemme dine oplysninger i et begrænset tidsrum i det omfang, der er nødvendigt til dette formål.

Tekniske data og sikkerhedsdata

Tekniske data. Eftersom nogle af vores tjenester hjælper dig til at beskytte, sikkerhedskopiere og dele indholdet på dine enheder, er det nødvendigt for os at behandle de relaterede tekniske data/metadata. Når du eksempelvis gemmer, deler eller synkroniserer dine filer som en del af vores tjenester, skal vi kategorisere filerne for at håndtere lagringen, overførslen, placeringen, visningen, afspilningen, delingen og hentningen af dem. Vi har også brug for at indsamle metadata om filer for at muliggøre kopiering og synkronisering af dem på tværs af forskellige enheder og forbedre deres præsentation. Vi begrænser vores adgang til sådanne metadata ud fra det princip, at vi kun overvåger samlede metadata (som f.eks. den samlede størrelse af dit indhold) og kun behandler filbaserede metadata automatisk til de ovennævnte formål.

Sikkerhedsdata. Sikkerhedsdata indsamles både for at give dig vores sikkerhedstjenester, som du eksplicit har abonneret på, og for at forbedre sikkerheden for vores andre tjenester. Vi har brug for at indsamle sikkerhedsdata om ukendte filer, mistænkelig enhedsfunktionalitet eller besøgte URL-adresser. Nogle tjenestefunktioner skal bruge disse data for at kunne fungere.

De sikkerhedsdata, vi indsamler fra din enhed, er som standard ikke forbundet med dig på en identificerbar måde. En stor del af de sikkerhedsdata, vi indsamler, gøres permanent anonyme. I nogle tilfælde kan vi have brug for at behandle nogle af de indsamlede metadata eller sikkerhedsdata på en personligt identificerbar måde. Vi gør dog ikke dette uden dit udtrykkelige samtykke, og kun når vi ellers ikke er i stand til at levere vores relevante tjenester, f.eks. ved håndtering af en supportsag, som du har indsendt. Sikkerhedsdata anvendes ikke til persontilpassede marketingformål.

Se den relevante erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger angående brug af sikkerhedsdata, der er indsamlet som en del af realtidsbeskyttelsesnetværket.

F-Secure kan desuden formidle eller videregive alle sikkerhedsdata til dets søsterselskaber, underleverandører, distributører og partnere, idet de formidlede eller videregivne sikkerhedsdatas anonymitet stadig bevares.

Marketingaktiviteter

Vi kan markedsføre, sælge, reklamere og sende dig særtilbud og anden marketingkommunikation baseret på de kontaktoplysninger, du sender til os, og som tilladt ifølge lovgivning.

Denne kommunikation angår vores tjenester og vores distributionspartneres tjenester. Vi sender dig kun disse oplysninger, hvis du har givet dit samtykke (f.eks. hvis du har angivet, at du ønsker at modtage vores nyhedsbreve i vores e-store, eller når du deltager i en konkurrence). Ud over dit udtrykkelige samtykke tillader gældende lovgivning os at sende dig denne kommunikation, da du er kunde hos os, medmindre du har bedt om ikke at modtage denne kommunikation. Vi kan bruge vores underleverandører og partnere til at varetage marketingaktiviteter på vores vegne.

Vi overholder nøje gældende lovgivning, når vi sender dig oplysninger, og du kan til enhver tid anmode om at blive fjernet fra vores marketingkommunikation. Al kommunikation i forbindelse med direkte markedsføring tager højde for dette.

Vær opmærksom på, at nogle af vores tjenester kan vise eller oprette reklamer som en del af deres funktion. Disse visninger tager ikke udgangspunkt i samtykke.

Analysedata

Vi kan spore brugen af vores tjenester, websteder og annoncering for at give dig en bedre kundeoplevelse og for at forbedre vores tjenester.

Ved indsamling af data til dette formål er vi interesseret i at lære vores kunders overordnede adfærd, ikke i at identificere enkelte kunder. Denne brugeradfærdsanalyse er baseret på aggregeret statistik og/eller med hjælp fra tredjepartsudbydere, som hjælper os med at oprette brugerprofiler baseret på pseudonymer, og/eller med andre arrangementer til at undgå at identificere dig. Vi bruger pseudonymer eller kombinerer data fra flere enkeltpersoner til at oprette statistik, til at opbygge demografiske oplysninger eller til at tilvejebringe kundesegmentering.

Din identitet vil kun være kendt for os i denne kontekst, hvis du sender dine kontaktoplysninger i forbindelse med din feedback til os (eksempelvis ved indsendelse af brugerfeedback).

Vi bruger disse data internt til udelukkende at forbedre vores tjenester, med følgende undtagelser:

 • Vores underleverandører, som leverer analysetjenester til os, kan også oprette og udgive aggregerede rapporter om de indsamlede data. Statistikken og de aggregerede rapporter indeholder ingen data, der kan kædes sammen med enkeltpersoner.
 • Hvis du har et kundeforhold med vores operatørpartner, som har leveret vores tjenester til dig, kan operatørpartneren få tildelt begrænset adgang til de relevante data.

 

Overførsel af personoplysninger

Til dem, vi videresender personoplysninger til

Vi oplyser muligvis dine personoplysninger til underleverandører og firmaer i F-Secure-gruppen, som leverer tjenester eller dele heraf, som du har licens til.

Kun de nødvendige personoplysninger deles med disse firmaer, og de overføres altid elektronisk.

I tilfælde hvor vores kundes personlige oplysninger skal oplyses til vores underleverandører (for f.eks. at håndtere en supportsag eller sende dem til logistikpartnere med henblik på produktlevering), vil vi i vores kontrakter med dem kræve, at de udelukkende bruger sådanne oplysninger til at levere tjenester til F-Secure ifølge F-Secure's udtrykkelige anvisninger, og at de i denne sammenhæng agerer i overensstemmelse med denne politik om personoplysninger, dine aftaler med os samt de lovpligtige bestemmelser, der gælder for F-Secure.

Nogle af vores affilierede selskaber, underleverandører og partnere er placeret uden for EØS for at sikre, at vores tjenester er globalt tilgængelige. Når vi overfører personoplysninger uden for EØS, beskytter vi personoplysningerne i henhold til lovens krav. Det gør vi ved at pålægge de relevante underleverandører og firmaer i F-Secure-gruppen at foretage passende tekniske og kontraktuelle sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. ved at bruge dataoverførselsklausuler, som er godkendt af den Europæiske Union.

Vi oplyser dine persondata til vores distributionspartnere (f.eks. operatører), som har solgt, udbudt eller distribueret vores tjenester. Vi giver disse virksomheder adgang til de persondata, som de har brug for til at levere de aftalte aktiviteter. Disse aktiviteter består typisk af kundestyring, direkte markedsføring og fakturering. Vores distributionspartnere skal også overholde aftalerne og lovgivningen ved håndtering af dine persondata.

Vi oplyser muligvis også dine personoplysninger for at sikre, at tjenesterne eller webstedet er tilgængelige i henhold til vores rettigheder under de relevante aftaler, licensvilkår eller gældende lovgivning. Vi kan også gøre det for at beskytte os selv mod erstatningsansvar eller forhindre bedrageriske aktiviteter eller i tilfælde, hvor det er nødvendigt at løse eller begrænse et tilbagevendende problem. I forbindelse med ethvert tiltag af denne art vil vi efterleve gældende lovgivning.

Vi kan også få brug for at overføre dine personoplysninger som del af en koncerntransaktion, f.eks. et salg, en fusion, en udskilning eller anden firmamæssig omorganisering af F-Secure, hvor oplysningerne stilles til rådighed for den nye styrende enhed i firmaets daglige drift.

Vi oplyser muligvis også dine persondata til vores forsikringsselskaber og til statslige lovmyndigheder, hvis det er påkrævet ved gældende lov.

Der er omstændigheder, som er ikke er omfattet af denne politik om personoplysninger, hvor brugen eller offentliggørelsen af personoplysninger kan være retfærdiggjort eller tilladt, eller hvor vi kan være nødt til at offentliggøre oplysninger uden at indhente din accept. Dette omfatter overholdelse af en retslig kendelse eller ordre, der er udstedt af myndighederne i den relevante jurisdiktion, om at fremskaffe oplysninger eller efterleve rettens dom.

Til dem, vi ikke videresender personoplysninger til

Bortset fra ovenstående sælger, lejer eller leaser vi ikke dine personoplysninger til nogen tredjepart.

Vi sælger f.eks. ikke dit navn, dine e-mail-adresser eller personlige demografiske data til brug til massemarkedsføring.

Vi træffer også foranstaltninger for at mindske sandsynligheden for, at dit indhold bliver underlagt krav om adgang fra tredjepartsnationers efterretningstjenester. Eksempelvis er vores europæiske kunders indhold lagret i Europa.

Tilbageholdelsesperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores databaser i henhold til vores politik for tilbageholdelse af data og gældende lovgivning.

Vi kan opbevare dine personoplysninger ud over perioden for dit kundeforhold til os i det omfang det er nødvendigt. Typiske årsager til tilbageholdelse af dine identificerbare personoplysninger ud over kundeforholdets varighed er:

 

 • at opbevare oplysninger om dit køb og din betaling af vores tjenester
 • for at forebygge bedrageriske aktiviteter
 • for at muliggøre vores anvendelse af tilgængelige retsmidler eller begrænse potentielle skader, vi måtte blive udsat for
 • for at løse eller begrænse et tilbagevendende problem
 • for at have tilstrækkelige oplysninger til at kunne reagere på kommende problemer
 • for at holde aftaler mellem dig og os
 • for at overholde lovgivningen

 

Tekniske data og sikkerhedsdata, der ikke omfatter personoplysninger opbevares, så længe der er behov for dem, og de er nyttige til det formål, de blev indsamlet til.

Datasikkerhed

Vi har stramme sikkerhedsregler for at beskytte fortroligheden og integriteten af dine personoplysninger, når de overføres, gemmes eller behandles.

Vi benytter fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsregler for at mindske risikoen for uautoriseret adgang til, tab, misbrug, offentliggørelse eller ændring af dine personoplysninger.

Vi lagrer dine personoplysninger på sikre servere, som er placeret enten på vores kontorer, på vores underleverandørers kontorer eller på fuldt ud klassificerede datacentre. Kun autoriserede medarbejdere har adgang til oplysningerne på disse servere. Hvis vores kunders personoplysninger skal oplyses til vores underleverandører, beder vi dem om at behandle og beskytte personoplysninger i overensstemmelse med denne politik om personoplysninger og gældende lovgivning. Hvis du kontakter os via vores websted eller via e-mail, skal du være opmærksom på, at oplysninger, der sendes over internettet, muligvis ikke er beskyttede.

Åbning og redigering af dine personoplysninger

Vi bestræber os på, at dine personoplysninger er nøjagtige, fyldestgørende og opdaterede.

Du skal opdatere alle ændringer af dine personoplysninger, f.eks. ny adresse eller e-mail-adresse. Hvis du ikke kan opdatere ændringerne selv, kan du oplyse os om de nødvendige ændringer.

Du kan kontakte os for at få yderligere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet eller for at annullere dit samtykke. Vores kontaktoplysninger fremgår af denne politik. Du kan afmelde marketingmeddelelser ved at følge instruktionerne i hver meddelelse.

Du har ret til at spørge os, hvilke personlige data vi har på dig.

Tredjepartstjenester

Vores tjeneste kan være integreret i eller fungere sammen med tredjepartstjenester. I sådanne tilfælde, og hvor tredjepartstjenesten er en synlig del af tjenestens brugeroplevelse, gælder disse tjenesters respektive politikker for dataindsamling og privatliv i stedet for denne politik.

Ændringer af politikken

For at denne poltik om personoplysninger kan forblive aktuel og opdateret vil vi af og til foretage ændringer af politikken efter behov.

Vi offentliggør enhver ændring af politikken om personoplysninger på vores websted. Hvis ændringerne er omfattende, giver vi dig muligvis også besked på anden måde, f.eks. ved at lægge en meddelelse på vores hjemmeside eller sende en e-mail. Alle ændringer gælder fra den dag, vi offentliggør den reviderede politik om personoplysninger på vores websted.

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger til forhold vedrørende personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende de forhold, der beskrives i denne politik om personoplysninger, skal du kontakte:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/contact