Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for F-Secures supportværktøj

Kortfattet

Når du kører F-Secures supportværktøj, indsamler det oplysninger om dit computersystem og konfiguration samt de logge, der oprettes af vores tjenester. Oplysningerne bruges til fejlfinding og løsning af problemer i vores tjenester.

Oplysningerne gemmes som en arkivfil på dit skrivebord eller din computer. Du kan gennemgå og redigere oplysningerne, inden du sender arkivfilen til kundesupporten.

Uforkortet

Vi skrev dette for at fortælle dig om de personlige og private data, som du indsender via værktøjet, og hvad vi bruger dem til. Vi mener, at disse emner har størst betydning for dig, så vi fokuserer på dem i denne erklæring. For andre aspekter (internationale overførsler, registrerede personers rettigheder, kontaktoplysninger osv.) angående behandling af dine personlige data henvises til F-Secures erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som gælder for alle vores tjenester, og som denne tjenestespecifikke politik er en tilføjelse til.

Hvad indsamler vi, og hvad gør vi med det?

Oplysninger indsamlet fra F-Secures tjenestelogge

Oplysningerne omfatter F-Secures tjenestelogge. Disse oplysninger indeholder detaljerede oplysninger om tjenesteaktiviteten, for eksempel overførsel og installation af opdateringer, kommunikation mellem tjenestekomponenterne, aktivering af en funktion og sikkerhedshændelser. Oplysningerne kan indeholde crashdumps for tjenesten, filstier, bankwebsteder og blokerede websider.

Oplysninger indsamlet fra operativsystemlogge

Oplysningerne indeholder dit operativsystems aktuelle konfiguration, for eksempel netværkskonfigurationen, installerede programmer, operativsystemtjenester (f.eks. OS-opdateringstjenester) og afvikling af processer og programmer (f.eks. internetbrowser), tilknyttede drev samt enheds- og brugernavne, systemcrashdumps og -logge. De sendte oplysninger indeholder også et snapshot af systemhændelsesoversigten.

Formål

Tjenestelogoplysninger indsamles for at fastlægge, om vores tjeneste har fungeret som tiltænkt, herunder at løse potentielt forkert kategoriserede problemer. Operativsystemoplysninger indsamles med det formål at fejlfinde problemer i tilfælde, hvor vores egne tjenestelogge giver utilstrækkelige oplysninger. Arkivfilen bruges også som en datakilde til at støtte vores udviklingsaktiviteter, så vi kan forhindre, at problemet gentages på din enhed eller andre kunders enheder.

Justeringer

Hvis du er blevet bedt af F-Secures kundeservice om at ændre logføringsniveauet til "fuld" inden (gen)kørsel af dette værktøj for at registrere oplysninger fra en F-Secure-tjeneste, indeholder den efterfølgende scanning med dette værktøj yderligere data sammenlignet med ovenståede. Typen af indsamlede yderligere data varierer i henhold til målet for fejlfindingsaktiviteten. Vores kundeservice kan advisere dig om, hvilken type data der sandsynligvis indsamles i forhold til det aktuelle problem. Vi har typisk brug for at gøre dette, når vi ikke har nok data til at diagnosticere problemerne på din enhed.

Oplysningerne i arkivfilen er i tekstform, og du kan i detaljer gennemgå, hvilke oplysninger vi har indsamlet. Hvis du er bekymret om de oplysninger, som arkivfilen indeholder, kan du udtrække filerne og redigere oplysningerne, før du komprimerer og sender dem til os igen.

Retlige grunde

Vores juridiske grunde til behandling af personoplysninger varierer, alt efter om du kører dette værktøj som forbruger eller som virksomhedskunde. I hvert tilfælde er indsamlingen af ovenstående data nødvendig for, at vi effektivt kan levere vores supporttjenester til dig/din arbejdsgiver. Uden disse data vil det være mere vanskeligt at hjælpe dig med at løse hændelsen med vores tjenester.

Hvis du er forbruger, indsamles dataene ud over ovenstående på basis af den tjeneste, som du har indgået en kontrakt for (dvs. af hensyn til kontraktopfyldelse). Sådanne kontrakter kan være indgået enten direkte med os eller med en anden enhed (for eksempel vores webbutik eller operatørpartner), der har udbudt vores tjenester til dig.

Når du har angivet dataene (som en arkivfil) via supportværktøjet, har vi en legitim interesse i at bruge dataene, som du har sendt, til at løse det præcise problem, der har været grundlaget for supportsagen, og også at gemme dataene i det tidsrum, der er nødvendigt for at forhindre hændelsen i at opstå igen i vores tjenester.

Overførsler

Hvis tjenesten er blevet leveret til dig via vores virksomhedsforhandler eller operatørpartner, er din supportkontakt sandsynligvis via disse enheder. Disse enheder vil typisk videresende arkivfilen til F-Secure for analyse og dybdegående problemløsningsaktiviteter. I nogle tilfælde kan filen også blive håndteret af en sådan forhandler, hvis denne udfører problemløsningsaktiviteterne uafhængigt af os.

F-Secure ansætter også sine affilierede virksomheder og underleverandører baseret på principperne angivet under "Overførsler" i sin erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Kortfattet: Arkivfilen kan blive håndteret af F-Secure Corporation, vores affilierede selskaber, relevante underleverandører og vores supportpartnere, men kun til de formål, der er angivet i denne politik.

Opbevaring

Filen gemmes af vores kundesupport så længe, som supportsagen er åben, og højst i seks måneder fra lukning af sagen.

Filen gemmes i vores forsknings- og udviklingsbilleteringssystem så længe, som det er nødvendigt for at fastlægge, at det opståede problem vil blive løst/være løst i fremtidige tjenesteversioner, og højst i to år fra lukning af sagen.

Mens filerne er i vores varetægt, respekterer vi den mulige private og fortrolige beskaffenhed af oplysningerne i filen, og vi bruger eller deler dem ikke, medmindre det er nødvendigt til ovenstående formål.

Undtagelser og tilføjelser til ovenstående er beskrevet i F-Secures erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Flere oplysninger

Flere oplysninger om, hvordan F-Secure håndterer oplysninger, der kan identificere dig personligt, findes i F-Secures erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på F-Secures offentlige websider.

(Maj 2018)