F-Secure erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Kortfattet

 • Vores kerneinteresse er at holde vores kunder sikre med vores tjenester.
 • For at gøre dette er vi nødt til at behandle data om dig og dine enheder.
 • Vi har en kultur med respekt for dit privatliv.

Vores styrende privatlivsprincipper findes her.

Struktur

Denne politik om personoplysninger er udgivet af F-Secure Corporation, en finsk offentligt børsnoteret virksomhed med forretnings-id 0705579-2 ("F-Secure", "vi", "vores", "os"). Politikken gælder også for alle vores datterselskaber.

Vores dataindsamling kan grupperes som følger:

 • Kunderelationsdata; De data, vi skal bruge til at administrere vores relation til vores kunder og til at markedsføre og sælge vores tjenester til dig eller den juridiske enhed, du repræsenterer.
 • Tjenestedata: De data, som vi automatisk behandler for at forsyne dig med de tjenester, som du har anmodet om. Det omfatter også de data, som du aktivt indsender til os, når du tegner abonnement på vores tjenester. Det er beskrevet i denne politik.
 • Sikkerhedsdata: Anonyme data, som det er nødvendigt at indsamle for at beskytte dig. Disse data behandles adskilt fra andre data i henhold til vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Security Cloud.
 • Analysedata: Yderligere anonyme eller pseudonymiserede data, som vi indsamler med henblik på at lære, hvornår og hvordan vores tjenester findes og bruges. Det er beskrevet her.

I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskrives, hvordan vi behandler vores kunders personoplysninger. Den supplerer endvidere tjenestespecifikke erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger samt vores licensvilkår og andre kortere meddelelser om sagsspecifik dataindsamling (f.eks. supportværktøjer). Afhængigt af hvilke F-Secure-tjenester du bruger, og hvor meget du interagerer med os, gælder nogle afsnit i denne politik muligvis ikke dig eller muligvis kun delvist. Hvis der ikke er nogen specifik politik for en tjeneste eller interaktion, gælder denne overordnede erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Definitioner

Det er, hvad vi mener, når vi kommer med visse referencer i denne politik.

"Kunde", "du" refererer til en privat bruger eller erhvervsbruger eller alle andre registrerede, som køber, registrerer sig til brug af eller bruger vores tjenester, og som har sendt os personligt identificerbare oplysninger. Disse oplysninger kan være sendt via brugen af vores tjenester, websteder, telefon, e-mail, registreringsformularer eller andre lignende kanaler.

"Personoplysninger" refererer til alle former for oplysninger om privatpersoner og deres personlige karakteristika eller forhold, som de eller deres familie eller medlemmer af husstanden kan identificeres med. Disse oplysninger kan omfatte navne, e-mail- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontooplysninger samt andre mere tekniske oplysninger, som kan forbindes med dig, din enhed eller adfærd af begge, som vi behandler, når vi leverer vores tjenester.

"Tjenester" refererer til alle tjenester eller produkter, som fremstilles eller distribueres af F-Secure, herunder software, webløsninger, værktøjer og relaterede supporttjenester.

"Websted" refererer til webstedet f-secure.com eller et andet websted, som F-Secure hoster eller kontrollerer, herunder underordnede websteder og browserbaserede tjenesteportaler.

Hvad indsamler vi?

Vi har typisk brug for som minimum at bede om din e-mailadresse, dit telefonnummer og dit navn for at kunne levere tjenesterne. De enkeltstående tjenester indsamler også yderligere data direkte både på vores tjenester og fra din enhed og relateret datatrafik. I tilfælde af automatiseret indsamling er dataindsamlingens fokus på vores tjenester, ikke på dine private data.

I de tjeneste- og interaktionsspecifikke politikker beskrives mere detaljeret de personoplysninger, der indsamles pr. tjenestetype.

Hvad gør vi med det?

Den tilknyttede interaktion og tjenestespecifikke politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og interaktionsspecifikke meddelelser angiver de specifikke formål for brug af de personoplysninger, der indsamles af hver tjeneste eller behandles i denne aktivitet. Ud over de specifikke, detaljerede formål angivet deri gælder følgende yderligere formål for indsamling af personoplysninger for alle vores tjenester:

 • Kunderejse. For at identificere autoriserede brugere og kontrollere kundens kvalifikationer, behandle og spore transaktioner, f.eks. administrere konti, sende, fakturere og administrere licenser;
 • Levering, løsning og forbedring. For at levere vores tjenester til dig, vedligeholde og udvikle vores tjenester og websteder og yde hjælp og support til tjenesterne;
 • Analyse. For at spore, hvordan vores tjenester anskaffes og bruges, så vi kan forbedre dem, administrere din kunderelation og kontakte dig med relevante meddelelser;
 • Kommunikation. For at sende dig oplysninger om tjenesterne, udføre kundeundersøgelser, arrangere konkurrencer og markedsføre vores tjenester for dig;
 • Lovgivning. For at forhindre svigagtige aktiviteter, fjerne eller standse deling af ulovligt eller retsstridigt materiale og overholde juridiske og lovgivningsmæssige krav.

Juridiske grunde til databehandling

Kunderelationsdata

Ved at bruge vores tjenester er du vores kunde. Denne databehandling kan finde sted, når du kommunikerer med os eller vores forretningspartnere angående vores tjenester, installerer og bruger vores tjenester, udfylder en formular eller undersøgelse, registrerer dig for at bruge vores tjenester, sender oplysninger via vores webløsninger, deltager i en konkurrence eller lotterier, registrerer din e-mailadresse hos os eller sender os e-mail. De præcise juridiske grunde, som vores behandling af personoplysninger henholder sig til, er fastlagt i tjenestespecifikke politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi anser dig for at være kunde hos F-Secure, ikke en kunde af den enkeltstående tjeneste. Det betyder, at data indsamlet af forskellige tjenester (f.eks. SAFE) og interaktioner (f.eks. at kontakte supporten) samles i din F-Secure-konto. Men vi aggregerer ikke data i strid med vores specifikke løfter om privatlivsbeskyttelse (vores tilgang er for eksempel, at vi slet ikke ved noget om din trafik i vores VPN-tjeneste).

Tjenestedata og sikkerhedsdata

Vi har brug for automatisk at indsamle og behandle relevante data, for at vores tjenester kan fungere, for at forbedre dem og for at levere dem til dig. Det er på grund af beskaffenheden af vores tjenester umuligt fuldstændigt at undgå dataindsamling uden at forhindre vores tjenester i at fungere. Eftersom denne behandling er uadskillelig fra de tjenester, vi leverer til dig, giver det os et gyldigt behov for at behandle dine data og juridisk autorisation til at gøre det. Vi bestræber os dog på at give dig så stor kontrol som muligt. Vi kan for eksempel give mulighed for at fravælge indsamling af ikke-kritiske data.

På grund af dette har vi ret til at behandle relevante personoplysninger. Denne ret finder typisk sted i form af "kontraktopfyldelse", "legitim interesse" eller "samtykke". I nogle tilfælde er der også en "juridisk forpligtelse" til at behandle data til angivne formål. De præcise juridiske grunde, som vores behandling af personoplysninger henholder sig til, er fastlagt i tjenestespecifikke politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

Analysedata

Når vores tjenester indsamler data, der kun er brug for til at få mere viden om, hvordan brugere anvender tjenesterne, eller hvordan vi kan levere bedre service til dig, men ikke er nødvendige for at levere vores tjenester, gør vi det kun med dit særskilte samtykke. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage senere, hvis du skulle ønske det. Formålene, vi forsøger at opnå, er beskrevet i afsnittet "Analyse" i denne erklæring.

Overførsler

Vi gør meget selv, men har også partnere til at hjælpe os med at levere vores tjenester. Det betyder også, at vi har brug for at udveksle data med vores partnere. I denne forbindelse er vi meget forsigtige med kun at dele de nødvendige personlige data.

Vi har herunder beskrevet to overordnede tilfælde af sådanne udvekslinger af personlige data.

1) Underentreprise

Vi oplyser muligvis nogle af dine personoplysninger til underleverandører og firmaer i F-Secure-gruppen, som leverer dele af vores tjenester, som du bruger.

I tilfælde hvor vores kunders personlige data skal oplyses til vores underleverandører, kræver vi i vores kontrakter med dem, at de bruger disse oplysninger udelukkende til at levere de aftalte serviceydelser (eksempelvis til at løse en supportsag, til at sende den til logistiske partnere af hensyn til produktlevering eller til at sende marketingmails på vores vegne). Vi forlanger, at disse underleverandører handler på en måde, der stemmer overens med denne politik om personoplysninger og gældende lov. Når det er muligt, anonymiserer vi de sendte data.

2) Salg og marketing

Vi udveksler (både oplyser og modtager) nogle af dine personlige data med vores distributionspartnere (forhandlere af it-tjenester til erhvervslivet, operatører, webbutikker osv.), som markedsfører, sælger og distribuerer vores tjenester. Vi giver disse virksomheder adgang til disse personlige data, som de har brug for til de aftalte aktiviteter. Logikken i denne datadeling er at give en god kundeoplevelse. Dette omfatter aktiviteter såsom kundeadministration, tjenestesupport og problemløsning, direkte markedsføring og fakturering. Vores distributionspartnere skal også overholde aftalerne og lovgivningen, når de håndterer dine personlige data.

De fleste af vores distributionspartnere kan have haft et tidligere kundeforhold til dig og behandler dine personlige data som en uafhængig enhed. I disse tilfælde har både F-Secure og distributionspartneren særskilte kundedataposter om dit kundeforhold, der er underlagt vores respektive politikker.

Internationale overførsler

Nogle af vores affilierede selskaber, underleverandører, distributører og partnere er placeret uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde for at sikre, at vores tjenester er globalt tilgængelige. Når vi overfører personoplysninger uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, beskytter vi disse overførsler af personoplysninger i henhold til lovens krav. Det gør vi ved at pålægge de relevante underleverandører og firmaer i F-Secure-gruppen at foretage passende tekniske og kontraktuelle sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. ved at bruge dataoverførselsklausuler, som er godkendt af den Europæiske Union. Vi foretager kun globale eller grænseoverskridende dataoverførsler, hvis der er en god årsag, og efter vurdering af den deraf følgende risiko for personoplysninger.

Hvad der er vigtigere, gemmer vi mere følsomme kundedata i Finland og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og opbevarer dem under vores egen kontrol.

Anden videregivelse

Der er omstændigheder, der ikke er omfattet af denne politik om personoplysninger, hvor brugen eller videregivelsen af personlige data kan være berettiget eller tilladt, eller hvor vi kan være forpligtet ved gældende lov til at videregive oplysninger uden at indhente dit samtykke eller uafhængigt af levering af tjenester.

Et eksempel omfatter overholdelse af en domstolskendelse eller en retskendelse, der er udstedt af myndighederne i den relevante jurisdiktion for at gennemtvinge fremlæggelse af oplysninger. Vi afvejer nøje ethvert krav om fremlæggelse og tager højde for muligheden for sådanne anmodninger om fremlæggelse, når det besluttes, hvor og hvordan vi lagrer dine personlige data.

Videregivelse af personlige data kan også være berettiget for at beskytte os selv mod ansvar eller for at forhindre svigagtig aktivitet, eller hvor det er nødvendigt at løse eller begrænse et igangværende problem. I alle sådanne tilfælde handler vi i henhold til gældende lov.

Vi kan også få brug for at overføre dine personoplysninger som del af en koncerntransaktion, f.eks. et salg, en fusion, en udskilning eller anden firmamæssig omorganisering af F-Secure, hvor oplysningerne stilles til rådighed for den nye styrende enhed i firmaets daglige drift.

Vi oplyser muligvis også dine persondata til vores forsikringsselskaber og til statslige lovmyndigheder, hvis det er påkrævet ved gældende lov.

Opbevaring

Standardreglen i henhold til lovgivning er, at personoplysninger skal slettes eller anonymiseres, når vi ikke længere har brug for dem til det formål, de blev indsamlet til. Derfor opbevarer vi dine personoplysninger som anført i tjenestespecifikke politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og meddelelser. Det kan dog være nødvendigt at opbevare visse data i længere perioder med varierende længde af forskellige årsager. Her er de typiske årsager til at opbevare dataene længere end angivet andetsteds:

 • at kommunikere med dig (f.eks. at holde dine personoplysninger opbevaret i respitperioden efter slutningen af dit abonnement eller sende dig meddelelser efter dit ophør som kunde, hvis du har valgt at modtage dem)
 • gældende lov kræver, at vi gemmer dataene (eksempelvis for at holde styr på dit køb og betalingen for vores tjenester)
 • at forfølge tilgængelige retsmidler eller at begrænse eventuel erstatning, som vi kan lide (f.eks. på grund af en igangværende tvist eller undersøgelse)
 • at løse eller begrænse et tilbagevendende problem eller at have nok oplysninger til at reagere på fremtidige problemer (f.eks. din supportbillet relateret til et problem, der ikke blev permanent afhjulpet, mens du var kunde hos os)
 • at overholde aftaler mellem dig og os (hvis du f.eks. fortsætter med at abonnere på andre af vores tjenester)
 • at forhindre svigagtig aktivitet (f.eks. at håndhæve et forbud på vores community).

Data, der ikke indeholder personlige oplysninger (f.eks. sikkerhedsdata og aggregerede analysedata) opbevares, så længe der er brug for dataene, og de er nyttige til det formål, de blev indsamlet til.

Analysedata indsamlet med brugerens samtykke opbevares til statistiske formål og slettes ikke ved fjernelse af personoplysninger og brugerkontoen. Analysedata er pseudonymiserede, så de ikke kan kædes sammen med en personligt identificerbar bruger eller konto efter kontoens ophør.

Hvis du har købt tjenesten via en af vores operatørpartnere, styres kontosletningen af den pågældende operatørpartner. Når partneren giver os besked om, at dit abonnement er opsagt, fjerner F-Secure efterfølgende kontoen og sletter eller anonymiserer personoplysninger relateret til kontoen.

Datasikkerhed

Vi har stramme sikkerhedsregler for at beskytte fortroligheden og integriteten af dine personoplysninger, når de overføres, gemmes eller behandles.

Vi benytter fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsregler for at mindske risikoen for uautoriseret adgang til, tab, misbrug, offentliggørelse eller ændring af dine personoplysninger.

Vi lagrer dine personoplysninger på sikre servere, som er placeret enten på vores kontorer, på vores underleverandørers kontorer eller på fuldt ud klassificerede datacentre. Kun autoriserede medarbejdere har adgang til oplysningerne på disse servere. Hvis vores kunders personoplysninger skal oplyses til vores underleverandører, beder vi dem om at behandle og beskytte personoplysninger i overensstemmelse med denne politik om personoplysninger og gældende lovgivning. Hvis du kontakter os via vores websted eller via e-mail, skal du være opmærksom på, at oplysninger, der sendes over internettet, muligvis ikke er beskyttede.

Dine rettigheder

Du har ret til de oplysninger, vi har om dig. Du har især følgende rettigheder til de personoplysninger, vi har om dig:

 • Adgang og berigtigelse. Du har ret til at spørge os om, hvilke personoplysninger vi har om dig, og få en kopi af de data, som vi kan identificere angående dig i denne sammenhæng. Hvis du finder nogle fejl (f.eks. forældede oplysninger) i disse data, beder vi dig indtrængende om at kontakte vores kundeservice for at løse problemet. På nogle af vores tjenesteportaler kan du opdatere dine kundeoplysninger. For sådanne bør du opdatere ændringer af dine personoplysninger, f.eks. ændre adresse eller e-mailadresse. Hvis du ikke selv kan opdatere ændringerne, kan du informere os om de nødvendige ændringer.
 • Indsigelse. Du er berettiget til at komme med en indsigelse mod en bestemt behandling af personoplysninger, herunder for eksempel behandling af dine personoplysninger til marketingformål, eller når vi på anden måde baserer vores behandling af dig på en legitim interesse. I sidstnævne tilfælde skal du give en juridisk gyldig begrundelse for din indsigelse.
 • Retten til at blive glemt. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at gemme dine personoplysninger og slette dem. I dette tilfælde skal du give en juridisk gyldig begrundelse for din anmodning.
 • Portabilitet. Du har også ret til at bede om personoplysninger, som du selv har leveret – i henhold til en kontrakt eller dit samtykke. Du kan anmode om oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og derudover, at oplysningerne sendes til en anden dataansvarlig, hvis det teknisk er muligt.
 • Tilbagetrækkelse af samtykke. I tilfælde, hvor behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage via relevante indstillinger. For identificerbare produktanalysedata kan du finde indstillingerne i tjenestens brugergrænseflade. Du har også ret til at fravælge vores marketingkommunikation via præferencecentret, der er tilgængeligt via linket.
 • Begrænsning. Hvis du fastlægger, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, eller at vi ikke har juridisk ret til at bruge dem, kan du bede os om at ophøre med yderligere behandling af dine personoplysninger, og blot opbevare dem på lager, indtil problemet er løst.

Bemærk, at der kan være situationer, hvor vores pligt til hemmeligholdelse, vores tavshedspligt og/eller vores forpligtelser til at levere vores tjenester (f.eks. til din arbejdsgiver) kan forbyde os at videregive eller slette dine personoplysninger eller på anden måde forhindre dig i at udøve dine rettigheder.

Hvis du har klager om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller gerne vil have yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvis du mener, at vi ikke respekterer dine lovbestemte rettigheder, har du ret til at indsende en klage til en tilsynsmyndighed. I de fleste tilfælde er denne myndighed den finske databeskyttelsesombudsmand (tietosuoja.fi).

Tredjepart

Vores tjenester og websteder kan integreres i eller samarbejde med tredjepartstjenester.

Følgende er de mest almindelige af disse scenarier:

 • Webbutik. Vores webbutik drives delvist af en tredjepartsforhandler. Selvom de data, du indtaster i registreringsfasen, håndteres i henhold til F-Secures politikker, gælder webbutikudbyderens politikker for det faktiske køb og relaterede aktiviteter.
 • Forespørgsler på enhedsplacering. Når du forespørger på placeringen af din enhed via vores tjenester, skal kortudbyderen behandle de relaterede geografiske data. På udgivelsesdatoen for denne politik bruger F-Secure Google-kort i vores funktioner til lokalisering og søgning efter enheder. Googles privatlivspolitikker er derfor gældende for din brug af funktionerne.
 • Eksterne funktioner. Hvor tredjepartstjenesten er en synlig, særskilt branded del af vores brugeroplevelse, gælder disse tredjepartstjenesters privatlivspolitikker i stedet for denne politik.

Kilder

Selvom vi indsamler størstedelen af ovennævnte data direkte fra dig eller din enhed, modtager vi også data fra vores affilierede selskaber, distributionspartnere (for eksempel operatører) og virksomheder, som du har købt tjenesterne hos. Disse virksomheder kan være vores forhandlere, men også omfatte vores eksterne webforretningspartnere. Vi indhenter også nogle grundlæggende personlige data (ordredata ved køb) og aggregerer analysedata fra app stores, hvor vores tjenester sælges. Disse andre kilder kan endvidere omfatte underleverandører, som har ydet dig supporttjenester, eller reklamepartnere, som har assisteret os i at udføre vores marketingaktiviteter.

Vi gør dette for at skabe en optimal kundeoplevelse og for at have de nødvendige oplysninger til at løse supportsager.

Typiske eksempler på denne type "tredjepartsindsamling" er:

 • indsamling af dine data fra registreringsoplysninger, du har indsendt til vores eksterne webforretning,
 • vi indhenter dine kontaktdata fra tidligere logondata fra vores operatør-/forhandlerpartner, som leverer vores tjeneste til dig, og
 • når du bruger din konto til sociale medier til at tilmelde dig vores tjenester, indsamler vi e-mailadressen fra din konto, så vi kan godkende din tilmeldelse og kontakte dig.

Analyse

Kortfattet

 • Med henblik på at levere tjenester, vores kunder har behov for, analyserer vi, hvordan tjenesterne bruges.
 • Vi ser på tendenser blandt vores brugere, ikke på individuelle brugere.
 • Vi gør dette på vores websted og i vores produkter.
 • Du kan vælge, om du ønsker at deltage.

Uforkortet

Hvorfor vi gør dette. Vi vil gerne give dig en mere personlig kundeoplevelse og endnu bedre tjenester i fremtiden. Til det formål har vi brug for at spore brugsmønstre og kundesegmenter samlet set. For eksempel hvilke funktioner der bruges mest, hvor tjenesten svigter, hvad der er behov for at afhjælpe, og hvordan du fik kendskab til vores tjenester.

Hvad vi indsamler. Dataanalyse, der kører på vores tjenester, omfatter eksempelvis den internetbrowser, som du bruger, elementer, der klikkes på, tidsstempler, generel placering, enheds-id og relationer mellem enheder / brugere / brugergrupper, tjenestedriftstid, metriske data om enhed (for eksempel telefonmodel og operativsystem, sprog), delvis IP-adresse, tjenestefejl, problematiske filer og ydelsesdata for tjeneste, hvordan du interagerer med vores tjenester (for eksempel hvilke funktioner der bruges og hvor ofte), navnet på det domæne, du oprettede forbindelse til tjenesten fra, og de tjenestefunktioner, som du bruger, vores reklamers effektivitet, installationssucces, installations- og aktiveringsstier, ydelse, driftsmiljø, forbindelser, data-routing, kvoter samt andre lignende data.

Dataanalyser, der kører på vores websteder, er beskrevet i en dedikeret politik.

Hvordan vi behandler disse data. Vi er interesseret i vores kunders behov og adfærd som en del af en gruppe, ikke i disse kunders navne. Ved analyse af data i F-Secure overfører vi de indsamlede analysedata til statistik, demografiske oplysninger og kundesegmenter. Vi behandler de indsamlede analysedata som anonyme og har sikkerhedsforanstaltninger på plads, som forhindrer identifikation af individuelle kunder.

Vi holder det komplette datasæt sikkert. Vi bruger kun det komplette sæt indsamlede data internt og videregiver det ikke til andre.

Nogle data udveksles. På grund af det tekniske miljø (dvs. internettet, app store-økosystemet og sociale medier) er vi ikke i stand til selv at udføre al dataanalyseindsamling og alle aktiviteter. Vi er nødt til at udveksle nogle pseudonymiserede data (for eksempel "Android-marketingidentifikator" og andre lignende identifikatorer) med vores onlineanalyse- og marketingpartnere. Data om dine handlinger kan for eksempel blive delt i følgende scenarier:

 • Vi bruger dataaggregatorer, så du kan få adgang til vores produkt via andre programmer og spore de umiddelbart efterfølgende handlinger. I disse tilfælde deles de data, der oprettes ud fra denne aktivitet, med de relevante parter.
 • Vores underleverandører, som leverer analysetjenester til os, kan også oprette og udgive aggregerede rapporter om de data, de har indsamlet. Statistikken og de aggregerede rapporter indeholder ingen data, der kan kædes sammen med enkeltpersoner.

Dette er et nødvendigt onde i næsten alle digitale analyse- og marketingaktiviteter. Den eneste måde, det kan være synligt på for dig, er i de reklametyper, som du ser, når du browser eller bruger vores programmer, men det har ingen indflydelse på den mængde reklamer, du ser i dit onlineliv.

Vi ofrer ikke dit privatliv. Vi adskiller os fra de fleste virksomheder på dette område, fordi vi forstår, hvordan økosystemet fungerer, og minutiøst udvælger vores få partnere med omhu samt fjerner alle data, som ikke er absolut nødvendige til ovenstående formål. Du kan naturligvis altid fravælge indsamling af analysedata via tjenesteindstillingerne.

Vi begrænser også denne udvidede analyse udelukkende til overfladen i vores tjenester og holder den adskilt fra kerneområderne for privatlivsbeskyttelse i vores tjenester. Vi har for eksempel ingen ekstern analyse i vores security cloud eller i trafikken i vores VPN-tjeneste.

Marketing

Kortfattet

 • Vi sigter mod at holde vores marketing relevant.
 • Marketingtilladelsen knytter de samlede resultater af dataanalyse til din konto.
 • Du kan justere dine marketingvalg på din abonnementsportal.

Uforkortet

Vores marketingaktiviteter

Vi håber at sende dig relevante nyheder, råd, tilbud og anden marketingkommunikation. Det hjælper dig med at få mere ud af vores tjenester og beskytte dit onlineliv.

For det første sender vi med dit samtykke direct marketing-meddelelser til din e-mailadresse eller lignende kontaktoplysninger, som vi har om dig (du kan f.eks. have angivet, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, da du tegnede abonnement på vores tjeneste eller deltog i en konkurrence).

For det andet kan vi ud over direct marketing-meddelelser også sende meddelelser knyttet til tjenester, medmindre du har anmodet om ikke at modtage sådanne meddelelser.

For det tredje udfører vi marketing på internettet, via apps fra tredjepart og andre kanaler.

Vi bestræber os på at gøre vores marketingkommunikation relevant for dig. Hvor det er tilladt af dine tjeneste- og browserindstillinger, tegner vi en profil af dig baseret på din interaktion med vores tjenester, websteder og de data, der er indsamlet via vores marketingaktiviteter online og i programmer. I denne forbindelse aggregerer vi data, bruger pseudonymer og træffer andre foranstaltninger for at holde vores marketinganalyse vedkommende.

Når du giver tilladelse til direkte marketing, knytter vi resultaterne af dataanalyse til dig, så vi bedre kan servicere dig. Du kan altid anmode om at blive fjernet fra vores marketingkommunikation.

Vi kan gøre brug af vores underleverandører og partnere til at udføre marketingaktiviteter på vores vegne. Vores marketingkommunikation er primært knyttet til vores tjenester. I nogle tilfælde kan de endvidere være knyttet til tjenester hos vores distributionspartnere, der har relation til vores tjenester. Men vores forretningsmodeller er ikke afhængige af at sælge dine personlige data til tredjepart med henblik på massemarkedsføring. For os er du ikke et produkt. For os er du en kunde.

Dine valg med analyse og marketing

Vi har forsøgt at skabe en gensidigt fordelagtig løsning ved at parre din grad af engagement med os, og hvor nøjagtige vores analysedata er på din konto.

De analysedata, du bidrager med til os, behandles som standard som anonyme. Hvis vi har din tilladelse til at sende dig "tips og tilbud" om, hvordan du kan bruge vores tjenester bedre, vil vi imidlertid knytte nogle af de oplysninger, der er udledt af analysedataene, til dig for at give dig mere relevante tips og tilbud.

Hvis du fravælger at modtage vores "tips og tilbud", bruges analysedata, som du indsender, udelukkende til at udvikle bedre produkter, men forbindelsen mellem analysedata og din kundekonto brydes.

Du kan vælge fra tjeneste til tjeneste, om du ønsker at bidrage til vores analyseaktiviteter. Valget af, om du ønsker at modtage "tips og tilbud" fra os og få afledte oplysninger fra analysedataene knyttet til dig, er fælles for alle tjenester, som du har under den samme F-Secure-brugerkonto. Du kan yderligere justere disse indstillinger fra dit abonnementscenter, som vi gradvist vil gøre tilgængeligt for alle vores tjenester.

Vi vil virkelig sætte pris på, hvis du hjælper os med at forbedre vores tjenester. Men hvis du vil minimere al datatrafik mod F-Secure, respekterer vi det. I de af vores tjenester, som anvender yderligere analyse, kan du fravælge efterfølgende indsamling af sådanne ikke-essentielle data.

Hvis du har fravalgt al indsamling af analysedata, vil alle meddelelser til kun være baseret på indsamling af tjenestedata (de data, vi indsamler under alle omstændigheder, for at levere tjenesterne til dig), og vores tips vil sandsynligvis være mindre relevante.

Hvis du er imod indsamling af analysedata, er en bredere metode til at forhindre onlineannoncører i at udarbejde profiler over din brug af mobile enheder at nulstille reklameidentifikatoren fra tid til anden og at aktivere spor ikke-indstillingen i enhedsindstillingerne eller bruge vores privatlivsprodukt.

Ændringer

Denne version af erklæringen tydeliggør, opdaterer og erstatter den forrige erklæring. For at holde denne erklæring opdateret vil vi også fremover foretage ændringer og tilføjelser til denne fra tid til anden. De tjenestespecifikke politikker og andre sagsspecifikke politikker opdateres på tilsvarende vis.

Vi offentliggør den ændrede erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på vores websted eller på et andet interaktionspunkt, hvor den tidligere har været gjort tilgængelig. Hvis ændringerne er omfattende, kan vi også give dig besked på anden måde, f.eks. ved at lægge en meddelelse på vores hjemmeside eller sende en e-mail. Alle ændringer gælder fra den dato, vi offentliggør den reviderede erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på vores websted eller interaktionspunkt.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende de forhold, der beskrives i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du kontakte:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Hvis du er kunde af vores forbrugerserie af produkter, bedes du kontakte os via f-secure.com/support.

Hvis du er kunde af vores virksomhedsserie af produkter, bedes du kontakte os via f-secure.com/en/web/business_global/support.

© F-Secure, juni 2018