Swe
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Konsulttjänster

Våra tjänster

Strategi och rådgivning - F-Secure genomför analys- och strategiarbete som leder fram till en åtgärdsplan hur försäljning av tjänster kan förbättras. I arbetet ingår pris-, kanal-, kommunikations-, och målgruppsstrategi. Vi delar med oss ”best practises” som samlats in från fler än 200 operatörspartnerskap i över 40 länder världen över. Vi erbjuder även traditionell rådgivning och genomför workshops inom området VAS-försäljning.

Kundupplevelse - F-Secures erfarenhet är att resultat och NKI kan förbättras avsevärt med endast små förändringar. Vi erbjuder dokumenterat analysarbete av de beställnings- och leveransprocesser som en operatör erbjuder för sina tjänster. Befintliga processer dokumenteras och förslag på förbättringsåtgärder presenteras. I arbetet ingår ”mystery shopping” i kanalerna webb, kundtjänst och butik.

Coachning & utbildning - Genom F-Secures långa erfarenhet av direktförsäljning av VAS-tjänster har vi en bra kunskapsbas hur en framgångsrik säljdialog skall utformas och vilka argument som skall användas. Vi erbjuder både utbildningar av grupper samt individuell coachning på plats.

Marknadsföring & Studier - F-Secure gör löpande konsumentundersökningar inom digitala livet. Som partner får du ta del av dessa. Vi erbjuder även konsultation vid lansering av nya tjänster samt utformning av sälj- och marknadskampanjer. Vi har även möjlighet att genomföra kvalitativa och kvantitativa studier.

Certifiering - F-Secure erbjuder professionell certifiering på de säkerhetstjänster som vi erbjuder. I certifieringen ingår ett guidat besök i F-Secures viruslabb i Helsingfors.

Outsourcing - F-Secure partners kan även outsourca din first line support för F-Secures tjänster.