Swe
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Bli partner

Enhetlighet och förutsägbar tillväxt för dina mervärdestjänster

Vi tror på en framtid med tjänster för operatörer och deras kunder. Mervärdestjänster kommer att spela en viktig roll i din framgång, men det måste vara väldigt enkelt att integrera nya tjänster i ditt utbud. Det måste också vara smidigt för slutanvändaren att upptäcka och börja använda nya tjänster (och att administrera dem själv). Dessutom blir varje privatkund allt mer upptagen av sitt eget universum av användargenererat innehåll och har ett stort intresse av tjänster och program som hjälper till att både dela och skydda det oersättliga innehållet.

Nya IT-tekniker och program kanske till en början endast får fäste hos ett fåtal "tidiga brukare". Om de här teknikerna och programmen ska nå massmarknadsvolymer måste de omvandlas till lättanvända tjänster som inte kräver för mycket av slutanvändaren, som alltså minimerar den tid som krävs för konfiguration och underhåll.

Med F-Secure VAS Enabler-plattformarna implementeras tjänstmodellen för privatkunder och försäljning, anskaffning och leverans av ytterligare tjänster blir både enkelt och flexibelt. Med VAS Enabler blir det möjligt för dig att spänna över alla de tre dimensionerna i kundens innehållsuniversum: olika tjänster, olika enheter och olika typer av innehåll. Du kommer att få en förutsägbar tillväxt för mervärdestjänster för massmarknaden.

Tillhandahålla en enhetlig kundupplevelse

I stället för att bli en utmaning för kunden, bör varje ny tjänst presenteras via en enhetlig uppsättning välbekanta interaktionsmönster. Alla tjänster som du erbjuder måste leverera en enhetlig användarupplevelse och gemensamma administrationsprocesser, så att tjänsterna enkelt kan administreras av slutanvändarna. Med F-Secure VAS Enabler implementerat kommer kunderna att hitta och komma åt mervärdestjänsterna via widgeten Launch Pad, som kan användas på ett flertal olika enheter.

Launch Pad innehåller också en snabblänk till din egna onlineportal för slutanvändare, direkt från användarens skärm. Beställnings- och installationsprocessen är smidig och enkel och kräver inga aktiveringskoder för olika tjänstprogram. Beställningsprocessen är smidig och intuitiv och flera tjänster kan installeras samtidigt utan problem, med en enhetlig kundupplevelse under hela förloppet.

Prissättning per paket eller enskilda tjänster

Med F-Secure VAS Enabler tillgängliggörs ett brett utbud av tjänstalternativ som du kan erbjuda dina kunder. Du kan också utöka tjänstutbudet gradvis över tid. Med hjälp av plattformen kan tjänsterna prissättas individuellt per tjänst eller komponent, eller så kan de prissättas som tjänstpaket. Den stöder även Freemium-affärsmodeller som lockar nya prenumeranter till tjänsten via "seeding". Du kan bestämma prisstrukturen för varje enskild tjänst baserat på verksamhets- och marknadsbehov.

Lägga till tjänster från flera källor

Med F-Secure VAS Enabler kan du lägga till nya tjänster snabbt och kostnadseffektivt. Utöver de väldigt lönsamma mervärdestjänsterna från F-Secure, som säkerhets- och lagringstjänster, kan du marknadsföra och lansera i princip vilka typer av tjänster som helst med hjälp av Launch Pad på kundens skärm. Det du kan ta betalt för, kan du också sälja via Launch Pad. Tjänsterna kan ha stöd för flera klientplattformar, t.ex. PC, Mac, bärbara datorer och smartphone-enheter, till och med nya typer av anslutna enheter som digitalboxar eller TV-apparater. Nya tjänster kan också installeras hos kunderna med hjälp av "push"-teknik, vilket innebär att slutanvändarna inte själva behöver välja och installera programmet.

Flera tjänster – ett integrationsprojekt

I praktiken innebär F-Secure VAS Enabler att du bara behöver ett enda plattformsintegrationsprojekt. När detta har upprättats kan nya tjänster enkelt läggas till utan några ytterligare integrationskrav. Detta kortar marknadsledtiden för mervärdestjänster och minskar också totalkostnaderna för tjänstleveranser. Alla tjänster, oavsett ursprung, kan säljas, levereras, administreras och faktureras på samma sätt.

Prenumerantinformation på helt nya nivåer

Den information som tillhandahålls av VAS Enabler ger dig en bättre inblick i prenumeranternas beteendemönster. Du kan spåra och följa upp tjänstinstallationsprocesserna och kontakta kunderna om de behöver hjälp. Du kan också aktivera kampanjbaserad rapportering för att lära dig hur dina kunder reagerar på olika marknadsföringsinitiativ. Denna innehåller både detaljerade användardata och trendbaserade analyser.

En ny kanal för kommunikation med kunderna

De flesta operatörer har idag ingen större synlighet på sina slutanvändares skärmar. Kunderna översköljs av kommunikationsmöjligheter och ändå måste du på något sätt upprätta en effektiv direktkommunikation med dina prenumeranter. E-post och andra traditionella kommunkationskanaler är inte alltid det mest effektiva sättet att göra detta. Med F-Secure VAS Enabler öppnas en helt ny kommunikationskanal direkt till kundens skärm. Du kan direkt komma i kontakt med de kunder du vill för kommunikation, tjänstuppdateringar och nya erbjudanden. Detta möjliggör även effektiv riktad kommunikation baserat på kundbeteende och tjänstanvändning.

De tre dimensionerna i kundens universum av användargenererat innehåll

Vår forskning har visat att privatkunder både är engagerade i och oroar sig för sitt egna digitala innehåll. I takt med att mängden sådant innehåll växer utvecklar varje privatkund sitt eget innehållsuniversum som består av tre dimensioner: olika tjänster, olika enheter och olika typer av innehåll. Med F-Secure VAS Enabler kan du erbjuda tjänster och program för onlinelagring som spänner över de här tre dimensionerna. Du kan erbjuda flera lagringsrelaterade onlinetjänster med en enhetlig användarupplevelse på flera olika enheter, så att användarna kan dra nytta av olika typer av innehåll oavsett var de befinner sig.

Förutsägbar tillväxt för mervärdestjänster

F-Secure VAS Enabler innebär ett mycket mer genomarbetat och enhetligt sätt att införskaffa, integrera, etablera och administrera mervärdestjänster. Detta hjälper dig att uppnå förutsägbara ökningar av utnyttjandegraden för tjänster och AMPU (genomsnittlig marginal per kund) tack vare korta marknadsledtider för ett växande antal nya tjänster. Du kommer också att märka hur de operativa kostnaderna sjunker tack vare en smidig och enhetlig användarupplevelse med okomplicerad tjänstinstallation och självadministration.

Läs mer om VAS Enabler-plattformarna

Är det möjligt att uppnå snabb tillväxt?

Den här partneroperatören behövde styra kunderna mot paket i ett högre prisskikt och samtidigt få fart på säkerhetsutvecklingen i sina callcenter, och vände sig därför till F-Secure för att få råd och idéer.

Läs mer

Är det inte svårare att generera högre ARPU i dagens tillvaro med mobilt bredband?

Den här operatörspartnern erbjöd säkerhetstjänster till mobila bredbandskunder via sin webbplats. Ungefär 10 % av de nya mobila bredbandskunderna aktiverade säkerhetstjänsten. De var missnöjda med den här nivån och kontaktade F-Secure för att komma med idéer och gemensamt utveckla en ny approach.

Vad hände?

Vad händer med kundernas filer om datorn havererar?

Inget, om de har installerat Online Backup. Foton, musik, e-post och andra viktiga filer säkerhetskopieras automatiskt utan några utrymmesbegränsningar.

Mer information