Swe
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Supportnyheter

Sårbarhet för utnyttjande av felaktiga arkiv

Problemet med 7Z-arkivfiler korrigeras automatiskt i alla påverkade produkter. För att åtgärda problemet med andra arkivfiler kan det krävas en manuell installation av en korrigering på vissa system.

En korrigering för problemet har distribuerats via uppdateringskanalen för många produkter. Användaråtgärder krävs endast för produkter som inte stöder automatisk uppdatering av programvarukomponenter.

Sårbarheten påverkar inte produkternas förmåga att identifiera skadlig kod som har extraherats från de påverkade arkivtyperna. Oförmågan att identifiera den skadliga koden i arkivfilen kanske endast fördröjer identifieringen eller gör det möjligt att vidarebefordra arkivfiler som innehåller angripna filer.

Mer information om sårbarheten finns i F-Secures säkerhetsråd FSC-2010-1.