Swe
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Skapa en FSDIAG-fil

Om du har tekniska problem med din säkerhetsprodukt kan du skapa och skicka en FSDIAG-fil till vår tekniska support. Filen hjälper oss att lösa tekniska problem som är specifika för din dator.

Du kan skapa filen genom att använda diagnostikverktyget. Verktyget samlar in vital information om ditt system och skapar en samling loggfiler. Dessa loggfiler innehåller information om din säkerhetsprodukt, loggfiler från operativsystemet och systeminställningar. I vissa fall ska denna information betraktas som konfidentiell. Alla data som samlas in av diagnostikverktyget lagras lokalt på din dator.

Så här skapar och skickar du FSDIAG-filen:

  1. Klicka på Start.
  2. Välj Alla program > (din F-Secure produkt) > Diagnostikverktyget.
  3. I fönstret Diagnostikverktyget klickar du på OK. Verktyget börjar samla in information. Utdatafilen skapas på skrivbordet.
  4. Bifoga filen FSDIAG.TAR eller FSDIAG.TAR.GZ till din supportfråga. Vår tekniska support hanterar din fråga och kontaktar dig. Vänta på vårt svar.

Obs! När du har skickat din supportförfrågan får du ett e-postsvar från oss. Svaret innehåller din supportförfrågans ärende-ID. Spara meddelandet för framtida behov.

Du kan också hämta och köra F-Secures supportverktyg från följande plats: ftp://ftp.f-secure.com/support/tools/fsdiag/fsdiag.zip.