Swe
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Senaste nyheterna

Facebook svenskarnas förstahandsval för att ladda upp och lagra information - men kvinnorna sparar mest

Det finns gott om kvinnliga och manliga stereotyper – som att kvinnor gillar shopping och skor och män actionrullar. Men hur stora är egentligen skillnaderna mellan könen när det gäller den enorma mängd digital information som vi skapar i form av foton, filmklipp och annat innehåll? En färsk undersökning gjord av F-Secure* visar att män lägger större vikt vid hur mycket innehåll de har, medan kvinnor i större utsträckning delar med sig av sitt.

Facebook och YouTube används mest
Både kvinnor och män använder sig helst av Facebook för att ladda upp innehåll – antingen det är för att spara eller för att dela med sig till vännerna – men kvinnor gör det oftare. 35% av svenska kvinnor använder Facebook som främsta sociala lagringstjänst för bilder, filmer och annat digitalt innehåll mot 20% av männen.

Som god tvåa kommer YouTube som i stort sett används lika mycket av svenska män som kvinnor. Totalt sett säger 13% av de tillfrågade att de i någon mån använder You Tube som lagringsmedia.

Männen konsumerar flest gigabyte
När det gäller hur mycket digitalt innehåll man har på sina enheter vill männen gärna leda ligan. 25% av männen uppger att de har mer än 100 gigabyte med innehåll på sina datorer/smartphones medan endast 13% av kvinnorna uppger samma siffra. På frågan om hur mycket digitalt innehåll – foton, filmklipp, dokument och andra filer – man har sparat lokalt på sina olika digitala enheter svarar över hälften av kvinnorna, 55%, att de inte vet medan endast 28% av männen menar att de inte vet.

– Jag tror alla kan känna igen sig i undersökningens resultat. Man har en mängd olika enheter med bilder, filmer, musik och en massa annat och allt detta finns utspritt på en mängd olika ställen. Ingen kan idag ha koll på hur mycket personlig digital information som man egentligen har och just därför blir vi så sårbara ifall något händer och vi förlorar kontrollen, säger Katrin Hargbäck, marknadsansvarig på F-Secure.

…och är bäst på att göra back-up
Att ta back-up på sitt digitala innehåll är något som de allra flesta svenskar tycker är viktigt; tre av fyra svenskar anser det. Det är dock något sämre ställt med frekvensen. Endast 57% gör en back-up en gång per månad eller oftare. Av kvinnorna svarar 9% att de aldrig någonsin tar en back-up på sina digitala tillgångar.Om undersökningen.
Undersökningen har utförts av GFK på uppdrag av F-Secure. 6000 respondenter deltog och av dessa var 400 svenskar. Resultaten i detta pressmeddelande avser endast den svenska populationen.

För mer information, vänligen kontakta
Johan Jarl, säkerhetsexpert, F-Secure
Mobil: 0708-71 40 16
Mail: johan.jarl@f-secure.com

Om F-Secure
F-Secure är ett globalt företag med huvudkontor i Helsingfors, Finland. Sedan grundandet 1988 har F-Secure blivit en föregångare inom IT-säkerhetsbranschen och ser idag till att både privatpersoner och företag är skyddade och säkra på internet oavsett om man använder en dator eller en Smartphone. F-Secures tjänster är tillgängliga via tusentals återförsäljare och över 200 operatörer världen över och används i miljoner hem och företag. Företaget är idag verksamt i över 100 länder.