Swe
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Product Life Cycle Policy

Översikt

Produkternas livslängd löper ut av olika anledningar. De här anledningarna kan vara förändringar av efterfrågan, teknikinnovation, förändringar i konkurrenssituationen eller att produkterna helt enkelt blir inaktuella med tiden och ersätts av nya. Även om detta är en självklar del av den totala produktlivscykeln, är F-Secure medvetna om att livslängdstillfällena ofta tvingar kunderna att se över hur F-Secure-produkterna i deras miljöer påverkas.

Med tanke på detta har vi upprättat F-Secures policy för livslängd så att kunderna lättare ska kunna hantera produktövergången och förstå vilken roll F-Secure kan spela för att hjälpa dem med migreringen till alternativa produkter och lösningar från F-Secure.

Risker med att använda produkter efter EOL-datum (End-Of-Life)

Hotbilden förändras ständigt, vilket också medför förändringar av det skydd som F-Secure erbjuder. Gamla produkter kan inte svara upp mot dagens alla hot.

Säkerhetskorrigeringar och andra korrigeringar erbjuds inte för produktversioner som inte har support. Uppdateringar av virusbeskrivningar testas inte med EOL-produkter. Detta kan sänka skyddsförmågan och tillförlitligheten hos gamla produkter och orsaka exempelvis funktionsfel i produkten, konflikter med tredjepartsprogram samt falska positiva och negativa identifieringar.

Policy för företagsprodukter

Produktens livslängd bestäms efter produktserie. Flera produktserier kan vara aktiva samtidigt. En produktserie definieras genom numret på huvudversionen, t.ex. 9-serien och 10-serien av F-Secure Client Security.

Produktens livslängd är tre år från det att huvudversionen i varje produktserie är allmänt tillgänglig, dock längst ett år efter att en efterföljande huvudversion har lanserats, längsta alternativet gäller. (Gäller inte Messaging Security Gateway.)

För Protection Service for Business Produktens livslängd är tre år från det att huvudversionen i varje produktserie är allmänt tillgänglig, dock längst ett år efter att en efterföljande huvudversion har lanserats, kortaste alternativet gäller.

Enskilda produktlanseringar inom en produktserie kan inte förlänga livslängden. Produktlansering kan vara en mindre produktlansering eller lansering av en säkerhets- eller icke-säkerhetskorrigering.

Snabbkorrigeringar för säkerhet lanseras för den aktuella versionen och versionen före den i alla produktserier som har support.

Andra snabbkorrigeringar lanseras för den aktuella versionen i alla produktserier som har support.

Service Pack lanseras för den aktuella versionen i alla produktserier som har support.

F-Secure offentliggör EOL-meddelanden för produkter på sidan EOL-meddelanden. Vi rekommenderar att du besöker webbplatsen regelbundet eftersom den innehåller användbar information om F-Secures EOL-program.

Vi meddelar våra kunder i god tid före ett kommande EOL-tillfälle genom att skicka ett elektroniskt meddelande, första gången 180 dagar före och sedan 90 dagar före EOL-datum för en produkt.

F-Secure kan efter eget övervägande ändra produktlivslängden i motsats till vad som anges i denna policy till följd av orsaker som att en operativsystemstillverkare ändrar sin produktlivslängd eller på grund av F-Secures beslut att sluta sälja, tillverka och erbjuda support för en produkt av affärsmässiga skäl.

F-Secure förbehåller sig rätten att ändra denna policy utan förvarning och publicerar då en ny policy på sidan Produkter som har support.

Produktversioner som har support

Visa den fullständiga listan över produktversioner som har support.

Läs mer

Kontakta din återförsäljare!

Vill du köpa eller förnya din licens? Hitta din närmaste återförsäljare här.

Kontakt

Uppdatera programmet

Upgrade your software
Använd alltid den senaste versionen för att vara helt skyddad.

Hämta nu