Swe
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Supporterade produkter


Corporate License Products

Version Series F-Secure Client Security End-of-Life date of Series RTM/GA Release date Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Current 11-series F-Secure Client Security 11.51 25.06.2016 14.03.2014 yes yes yes
Supported   F-Secure Client Security 11.50 25.06.2016 29.11.2013   yes  
Supported   F-Secure Client Security 11.00 25.06.2016 25.06.2013   yes  

Supported

 10-series F-Secure Client Security 10.01  06.02.2016 11.07.2013  yes yes yes

Supported

  F-Secure Client Security 10.00  06.02.2016 06.02.2013   yes  
Version Series F-Secure Anti-Virus for Workstations End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Current 11-Series F-Secure Anti-Virus for  Workstations 11.50 03.07.2016 29.11.2013 Yes Yes Yes
Supported   F-Secure AntiVirus for Workstations 11.00 03.07.2016 03.07.2013   Yes  
Supported 10-Series F-Secure Anti-Virus for Workstations 10.01 15.02.2016 17.07.2013  yes yes  yes
Supported 10-Series F-Secure Anti-Virus for Workstations 10.00 15.02.2016 15.02.2013   yes  
Version Series F-Secure Server Security End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Current 11-Series F-Secure Server Security 11.00 24.3.2017 24.3.2014 yes yes yes
Supported 10-Series F-Secure Server Security 10.50 24.4.2016 29.11.2013   Yes  
Supported   F-Secure Server Security 10.01 24.4.2016 10.9.2013   Yes  
Supported   F-Secure Server Security 10.00 24.4.2016 24.4.2013   yes  
Supported 9-Series F-Secure Server Security 9.20 24.4.2014 25.4.2012  yes yes  yes
Version Series F-Secure Anti-Virus for Windows Servers End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Supported 9-Series F-Secure Anti-Virus for Windows Servers 9.00 24.4.2014 8.2.2010 yes yes yes
Version Series F-Secure Anti-Virus for Citrix Servers End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Supported 9-Series F-Secure Anti-Virus for Citrix Servers 9.00 24.4.2014 10.2.2010 yes yes yes
Version Series F-Secure E-mail and Server Security End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Current 11-Series F-Secure E-mail and Server Security 11.00 24.3.2017 24.3.2014 yes yes yes
Supported 10-Series F-Secure E-mail and Server Security 10.50 24.4.2016 29.11.2013   yes  
Supported   F-Secure E-mail and Server Security 10.01 24.4.2016 10.9.2013   yes  
Supported   F-Secure E-mail and Server Security 10.00 24.4.2016 24.4.2013   yes  
Supported 9-Series F-Secure E-mail and Server Security 9.20 24.4.2014 25.4.2012  yes yes  yes
Version Series F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Supported 9-Series F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange 9.10 24.4.2014 1.9.2010 yes yes yes
Supported   F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange 9.00   10.2.2010   yes  
Version Series F-Secure Scanning and Reputation Server End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Current 11-Series F-Secure Scanning and Reputation Server 11.00 29.11.2016 29.11.2013 yes yes yes
Version Series F-Secure Internet Gatekeeper End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Current 5-Series F-Secure Internet Gatekeeper for Linux 5.00 17.4.2016 17.4.2013 yes yes yes
Supported 4-Series F-Secure Internet Gatekeeper 4.12 for Linux 29.8.2014 29.8.2013 yes yes yes
Supported   F-Secure Internet Gatekeeper 4.11 for Linux   5.6.2013   yes  
 Supported   F-Secure Internet Gatekeeper for Linux 4.10   4.12.2012      
 Supported   F-Secure Internet Gatekeeper for Linux 4.07   29.12.2011      
Supported   F-Secure Internet Gatekeeper for Linux 4.06   24.3.2011      
Supported   F-Secure Internet Gatekeeper for Linux 4.05   4.1.2011      
Supported   F-Secure Internet Gatekeeper for Linux 4.04   1.12.2010      
Version Series F-Secure Linux Security End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Current 10-Series F-Secure Linux Security 10.00 4.2.2017 04.2.2014 yes yes yes
Supported 9-Series F-Secure Linux Security 9.20 5.2.2015 01.10.2012   yes  
 Supported   F-Secure Linux Security 9.14   02.5.2012   yes  
 Supported   F-Secure Linux Security 9.13          
 Supported   F-Secure Linux Security 9.12          
 Supported   F-Secure Linux Security 9.11          
 Supported   F-Secure Linux Security 9.10          
 Supported   F-Secure Linux Security 9.00          
Version Series F-Secure Messaging Security Gateway End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Current 7-Series F-Secure Messaging Security Gateway 7.5.0 TBA 7.1.2014 yes yes yes
Supported   F-Secure Messaging Security Gateway 7.2.0 TBA 18.12.2012   yes  
Supported   Messaging Security Gateway 7.0.2 30.04.2014 2.5.2012   yes  
               
Version Series F-Secure Policy Manager End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Current 10-Series F-Secure Policy Manager 10.40 (Linux) 19.2.2016 2.4.2014 yes yes yes
Current 11-Series F-Secure Policy Manager 11.20 (Win) 26.06.2016 25.03.2014 yes yes yes
Supported 11-series F-Secure Policy Manager 11.10 (Win) 26.06.2016 29.11.2013   yes  
Supported  11-series F-Secure Policy Manager 11.00 (Win) 26.06.2016 26.06.2013   yes  
Supported 10-series F-Secure Policy Manager 10.30 (Linux) 19.2.2016 24.12.2013   yes  
Supported  10-series F-Secure Policy Manager 10.20 (Linux)  19.2.2016 30.5.2013    yes  
Supported

 10-series

F-Secure Policy Manager version 10.20
(Windows)
6.2.2016 15.05.2013   yes  
Supported  10-series F-Secure Policy Manager version 10.10
(Windows)
 6.2.2016 06.02.2013   yes  
Supported  10-series F-Secure Policy Manager version 10.10
(Linux)
19.2.2016 19.2.2013   yes  
               
Current   F-Secure Policy Manager Proxy 2.00 6.2.2016 28.4.2010   yes  
Current   F-Secure Policy Manager Proxy for Linux 1.00 19.2.2016 22.12.2005   yes  
Updated 22 August 2013

 

Protection Service for Business

Version Series F-Secure Protection Service for Business (PSB) End-of-Life date of Series RTM/GA
Release date
Service Pack
Release
Security Hotfixes Non-Security Hotfixes
Current 10 F-Secure PSB Workstation Security10.10 * 18.02.2014 yes yes yes
Supported  10 F-Secure PSB Workstation Security 10.00  06.06.2016 06.06.2013   yes  
Current  10 F-Secure PSB Email and Server Security 10.00 * 08.08.2013 yes yes yes
Current  10 F-Secure PSB Server Security 10.00  * 08.08.2013 yes yes yes
Supported 9 F-Secure PSB Workstation Security 9.30 06.06.2014     yes  
Supported 9 F-Secure PSB Email and Server Security 9.20 08.08.2014     yes  
Supported 9 F-Secure PSB Server Security 9.20 08.08.2014     yes  
* Will be automatically updated when new version is available.

 

Produktens livslängd

Kontrollera vilka produkter som har uppnått sitt slutdatum.

Läs mer

Kontakta din återförsäljare!

Vill du köpa eller förnya din licens? Hitta din närmaste återförsäljare här.

Kontakt

Uppdatera programmet

Upgrade your software
Använd alltid den senaste versionen för att vara helt skyddad.

Hämta nu