Swe
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Virtuell och moln

Kompromisslös säkerhet för virtuella miljöer

I de flesta fall är virtuell säkerhet en kompromiss mellan skydd och prestanda. 

Traditionella antiviruslösningar kräver mycket resurser av maskinvaran och kan vara svåra att hantera i en blandad miljö. Detta leder till högre kostnader och försämrad prestanda. Å andra sidan är de flesta säkerhetslösningar som är utvecklade för virtuella miljöer fokuserade på prestandaoptimering på bekostnad av skyddsnivån. 

Kompromisslös säkerhet med optimal prestanda för virtuella miljöer

Nu behöver du inte längre välja mellan säkerhet och prestanda.

F-Secure Security for Virtual and Cloud Environments (SVCE) är en lösning som är speciellt framtagen för att klara säkerhetsutmaningarna i virtuella miljöer och molnmiljöer, vilket innefattar blandade miljöer och hybridmiljöer där flera olika virtualiseringsplattformar används samtidigt.

 

Ladda ned broschyr Se presentationen

 

Security for Virtual and Cloud Environments erbjuder marknadens bästa skydd för virtuella miljöer. Du får precis samma skyddsnivå som med F-Secures prisbelönta traditionella säkerhetsklienter. I lösningen ingår även automatiska programvaruuppgraderingar och ett proaktivt, beteendebaserat skydd. På så sätt behöver du inte göra avkall på säkerheten - vilket är fallet med konkurrerande lösningar - för att höja prestandan.

Stöder BYOD och CYOD

Med Security for Virtual and Cloud Environments får du säkerhet i toppklass för offentliga och privata molnlösningar, virtuella servrar och virtuella arbetsstationer (VDI:er). Detta gäller även arbetsplatser som godkänner att man tar med sina egna enheter (Bring Your Own Device - BYOD) eller att man väljer sina enheter själv (Choose Your Own Device - CYOD) i kontorsmiljön. I dessa miljöer kan virtuella arbetsstationer (VDI:er) användas för att lösa problemet med att tillhandahålla kontorsprogram för flera olika plattformar och enheter, inklusive surfplattor.

Relaterade produkter

Security for Virtual and Cloud Environments kan även innefatta Software Updater, som ser till att era operativsystem och tredjepartsprogram är uppdaterade.