Swe
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Lättare är snabbare, snabbare är säkrare

Business

F-Secures förnyade uppsättning med företagslösningar är starkare än någonsin. Kombinationen av tekniska innovationer, betydande prestandaförbättringar och F-Secures framåtsiktande affärsmodell har lett fram till en branschledande uppsättning säkerhetslösningar för företag.

Resurssnålare. Snabbare. Säkrare. Det är dessa tre målsättningar som ligger bakom utvecklingen av F-Secures affärslösningar. Vår strävan att alltid arbeta med förbättra våra säkerhetslösningar inom dessa tre områden är grundvalen för våra framgångar på marknaden.

Säkerhet är av yttersta vikt för företagen men detta får inte ske på bekostnad av användbarhet. Vi anser att företagen endast ska behöva ägna ett par minuter per dag åt säkerhetsfrågor och att säkerhetslösningarna inte ska påverka datorns prestanda mer än nödvändigt.

Detta är framåtriktande målsättningar. Den exponentiella tillväxten av skadliga program visar inga tecken på att avmattas och brottslingar hittar ständigt nya vägar med speciellt riktade attacker mot företagen. Vi känner förtroende för att våra säkerhetslösningar bättre än någonsin kan möta dessa utmaningar, så att du till fullo kan koncentrera dig på ditt företag.

Enkla lösningar mot komplexa hot

Vad gör F-Secure för att möta den allt mer komplexa hotbilden? Våra produkter arbetar i bakgrunden så att du kan koncentrera dig på det som är väsentligt för dig. De pockar inte på uppmärksamhet och kräver att du måste fatta omedelbara beslut om besvärliga säkerhetsfrågor för vilka du som slutanvändare ofta inte har svaret.

"Vissa beslut kan vara svåra för ett företag men att välja en säkerhetslösning ska vara enkelt. Det enda du behöver göra är att prenumerera på Protection Service for Business, vår säkerhetstjänst för att hålla företaget skyddat dygnet runt", säger Maria Nordgren, vice verkställande direktör för F-Secure Corporate Business. Protection Service for Business är en nyckelfärdig säkerhetslösning för företag som föredrar att få tjänsterna utförda av en tillförlitlig lokal samarbetspartner i stället för att själva hantera IT-relaterade säkerhetsproblem internt.

För företag som föredrar att hantera sin IT-säkerhet själva är F-Secure Business Suite med Policy Manager den perfekta lösningen. Den innehåller de viktigaste säkerhetslösningarna för företag i alla storlekar och den är enkel att köpa, administrera och underhålla.

Enklare lösningar ökar produktiviteten

Den tid det tar för datorer att starta och uppdatera antivirusprogrammet är tid som uppenbart kan användas på ett mer effektivt sätt. Det är därför som F-Secure strävar efter att leverera förstklassik prestanda utan att kompromissa med säkerheten.

Produkterna i vår nya företagsserie har mindre generell påverkan på systemet, använder färre minnesresurser och genomsöker systemet snabbare än tidigare. Automatiska uppgraderingar innebär mindre arbete för IT-administratörer och garanterar att användaren alltid har bästa tänkbara skydd tillgängligt. Detta resulterar i en snabbare och smidigare upplevelse för slutanvändaren och att produktiviteten i företaget ökar.

Resultat från tester som AV-Comparatives.org nyligen genomfört visar att F-Secures säkerhetslösningar har en försumbar systempåverkan, men att de är mycket snabba och exakta när det gäller att ge skydd mot alla typer av hot från Internet. I WorldBench-testet, ett prestandatest som är erkänt inom branschen där äkta datoranvändning simuleras, visar det sig att F-Secures produkter påverkar prestandan negativet med endast 3,6 % jämfört med en dator som saknar allt skydd. Genomsnittlig prestandapåverkan i branschen ligger på 11,1 % vilket visar att F-Secures kunder får bättre kapacitet samtidigt som datorerna hålls helt skyddade.

Säkrare lösningar spar pengar

Hur mycket kostar det ditt företag om all affärsverksamhet avbryts för en dag? Att återställa systemen efter en säkerhetsincident och att rensa upp i infekterade IT-infrastrukturer i företaget är en kostsam och tidskrävande arbetsuppgift. Ett förebyggande arbete är därför det bästa botemedlet.

För F-Secure betyder säkerhet att skadliga program identifieras mer exakt och att nya hot blockeras aktivt, allt för att ge maximalt skydd med bibehållen hög prestanda. Under de senaste 20 åren har F-Secure etablerat ett erkänt globalt anseende för att leverera snabba och högkvalitativa svar på globala mask- och virusangrepp.

"Kompetenta medarbetare som arbetar med tekniska innovationer och säkerhet har alltid varit kännetecknande för F-Secure. Vår senaste vägledande produkt är Exploit Shield som skyddar mot så kallade zero-day-attacker där brottslingar försöker utnyttja säkerhetsbristerna i program innan de har åtgärdats av programleverantören", säger Mikko Hyppönen, forskningschef på F-Secure.

"Aurora", som angriper Internet Explorer, började spridas i januari 2010 och det användes av brottslingar för attacker mot Google, Adobe och andra stora företag. Med F-Secures Exploit Shield gick det att blockare Aurora innan några attacker kunde genomföras. F-Secures nätverksskydd i realtid får via Exploit Shield omedelbara rapporter om nya attacker och webbplatser där omedveten nedladdning sker. Detta leder till att alla F-Secures kunder över hela världen kan utnyttja fördelarna med det bättre skyddet.

Molnet hjälper användare över hela världen

Under de senaste åren har det talats mycket om distribuerade lösningar i molnet. Molnet ger oss en möjlighet att leverera säkerhetslösningar mer effektivt. I stället för att till exempel belasta hårddiskarna i enskilda datorer med krävande installationspaket och uppdateringar, kan vi nu distribuera stora mängder med virusdefinitionsfiler och tillförlitliga webbplatsdata via externa servrar som är tillgängliga inom millisekunder från olika typer av enheter. Molnet hjälper oss att göra våra produkter resurssnålare, snabbare och säkrare.

Idag spelar webbläsarsäkerheten sannolikt den viktigaste rollen när det gäller att skydda företag mot onlineattacker. I många företag används redan onlinetjänster för bankärenden och nätverkshantering mellan leverantörer och samarbetspartners. När allt mer hemlig företagsinformation finns online, har sårbarheten i webbläsaren blivit en av de viktigaste inkörsportarna för kriminella attacker mot företagsnätverk för att få tillgång till konfidentiell information.

F-Secures surfskyddsprogram söker i molnet varje gång du letar efter något på webben och identifierar snabbt vilka webbplatser som är säkra och vilka du ska undvika. När nya skadliga program eller smittade webbplatser identifieras, sprids informationen automatiskt över hela världen till F-Secures kunder och skyddar på så sätt alla mot de nya hoten. I vår videofilm Evolution of Security finns intressant information om molnet:

 

Surfskydd finns med i alla företagsprodukter från F-Secure och med dessa produkter erbjuds du den mest användarvänliga säkerhetslösningen på marknaden. Du kan nu sluta leta om du arbetar i ett företag där ni vill lägga ner mer tid och resurser på företagsfrågor än på IT-säkerhetsproblem. Vänd dig till oss för vi finns här just för er.