Pobierz
najnowszej wersji

Przy użyciu ważnego klucza subskrypcji możesz zainstalować najnowsze wersje produktów przedstawione poniżej

F-Secure Internet Security

Wielokrotnie nagradzany produkt F-Secure Internet Security pozwala Ci bezpiecznie surfować, robić zakupy i korzystać z bankowości w Internecie.

Instrukcje instalacyjne

 1. Kliknij przycisk powyżej i wybierz opcję Zapisz plik.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (wybór języka, akceptacja warunków licencji).
 4. Jeśli masz nowy klucz subskrypcji, wpisz go po wyświetleniu monitu o jego podanie.
 5. Wykonaj pozostałe kroki i ponownie uruchom komputer, jeśli będzie to konieczne.

Uwaga: Nie instaluj tej aplikacji, jeśli masz subskrypcję usługi zabezpieczającej u swojego usługodawcy internetowego. 
Subskrybenci produktu SAFE muszą zainstalować i uaktualnić usługi zabezpieczające w usłudze My SAFE.

 

UAKTUALNIENIE
 

Jeśli masz już program F-Secure Internet Security zainstalowany na komputerze i chcesz uaktualnić go do najnowszej wersji, wybierz opcję „pobierz" i rozpocznij instalację. W trakcie tego procesu użyj poniższego kodu, aby uzyskać bezpłatne uaktualnienie. Nie będzie to miało wpływu na pozostały czas subskrypcji. 

FS-UPG-2015

Uwaga: Nie przeprowadzaj uaktualnienia, jeśli masz subskrypcję usługi zabezpieczającej u swojego usługodawcy internetowego lub w usłudze F-Secure SAFE. Wszyscy klienci otrzymają automatyczne uaktualnienie w październiku 2014 r.

 

 

Dokumentacja

Do wyświetlenia większości dokumentów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Aby zainstalować ten program, kliknij tutaj.*

W przypadku jakichkolwiek problemów z instalacją oprogramowania Acrobat Reader zapoznaj się z materiałami pomocy technicznej produktu Acrobat Reader.

 

 

F-Secure Anti-Virus

Zaawansowana ochrona komputerów PC i Mac z najkrótszymi czasami reakcji na nowe zagrożenia online, zapewniająca bezpieczne korzystanie z Internetu.

Instrukcje instalacyjne — PC

 1. Kliknij przycisk powyżej i wybierz opcję Zapisz plik.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (wybór języka, akceptacja warunków licencji).
 4. Jeśli masz nowy klucz subskrypcji, wpisz go po wyświetleniu monitu o jego podanie.

Uwaga: w przypadku instalacji na istniejącej subskrypcji może nie pojawić się pytanie o nowy klucz. Uaktualnienie do najnowszej wersji nie wymaga nowego klucza subskrypcji.
Wykonaj pozostałe kroki i ponownie uruchom komputer, jeśli będzie to konieczne.

Instrukcje instalacyjne — Mac

 1. Kliknij przycisk powyżej i wybierz opcję Zapisz plik.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (akceptacja warunków licencji, wybór miejsca docelowego i typu instalacji) do momentu zakończenia instalacji.
 4. Po wyświetleniu monitu wpisz klucz subskrypcji i kliknij przycisk Ustaw. Gdy subskrypcja zostanie potwierdzona, komputer Mac będzie w pełni chroniony.

 

UAKTUALNIENIE
 

Jeśli masz już program F-Secure Anti-Virus zainstalowany na komputerze i chcesz uaktualnić go do najnowszej wersji, wybierz opcję „pobierz" i rozpocznij instalację. W trakcie tego procesu użyj poniższego kodu, aby uzyskać bezpłatne uaktualnienie. Nie będzie to miało wpływu na pozostały czas subskrypcji. 

FS-UPG-2015

Uwaga: Nie przeprowadzaj uaktualnienia, jeśli masz subskrypcję usługi zabezpieczającej u swojego usługodawcy internetowego lub w usłudze F-Secure SAFE. Wszyscy klienci otrzymają automatyczne uaktualnienie w październiku 2014 r.

 

 

Dokumentacja

Do wyświetlenia większości dokumentów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Aby zainstalować ten program, kliknij tutaj.*

W przypadku jakichkolwiek problemów z instalacją oprogramowania Acrobat Reader zapoznaj się z materiałami pomocy technicznej produktu Acrobat Reader.

 

F-Secure Key

Już nigdy nie zapomnisz hasła ani kodu pin. Pobierz bezpłatnie bezpieczne narzędzie do zarządzania hasłami.

Instrukcje instalacyjne — PC

Zapisz i otwórz plik f-secure_key_win.msi, aby uruchomić kreatora instalacji produktu F-Secure Key.

Instrukcje instalacyjne — Mac

Zapisz i otwórz plik f-secure_key_mac.dmg, aby uruchomić kreatora instalacji produktu F-Secure Key.