Pliki do pobrania i dokumentacja

Przy użyciu ważnego klucza subskrypcji możesz zainstalować najnowsze wersje produktów przedstawione poniżej

F-Secure Internet Security

Wielokrotnie nagradzany produkt F-Secure Internet Security pozwala Ci bezpiecznie surfować, robić zakupy i korzystać z bankowości w Internecie.

Instrukcje instalacyjne

 1. Kliknij przycisk powyżej i wybierz opcję Zapisz plik.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (wybór języka, akceptacja warunków licencji).
 4. Jeśli masz nowy klucz subskrypcji, wpisz go po wyświetleniu monitu o jego podanie.
 5. Wykonaj pozostałe kroki i ponownie uruchom komputer, jeśli będzie to konieczne.

Uwaga: nie uaktualniaj produktu, jeśli subskrypcja usługi zabezpieczeń została zakupiona przez operatora lub przez usługę F-Secure SAFE. Subskrybenci usługi SAFE muszą instalować i aktualizować usługi zabezpieczeń przez portal My SAFE.

F-Secure Anti-Virus

Zaawansowana ochrona komputerów PC i Mac z najkrótszymi czasami reakcji na nowe zagrożenia online, zapewniająca bezpieczne korzystanie z Internetu.

Instrukcje instalacyjne — PC

Uwaga: nie należy uaktualniać produktu F-Secure Anti-Virus w przypadku zasubskrybowania usługi zabezpieczeń u usługodawcy internetowego. W takiej sytuacji należy poczekać na odpowiednie instrukcje.

 1. Kliknij przycisk powyżej i wybierz opcję Zapisz plik.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (wybór języka, akceptacja warunków licencji).
 4. Jeśli masz nowy klucz subskrypcji, wpisz go po wyświetleniu monitu o jego podanie.

Uwaga: w przypadku instalacji na istniejącej subskrypcji może nie pojawić się pytanie o nowy klucz. Uaktualnienie do najnowszej wersji nie wymaga nowego klucza subskrypcji.
Wykonaj pozostałe kroki i ponownie uruchom komputer, jeśli będzie to konieczne.

Instrukcje instalacyjne — Mac

 1. Kliknij przycisk powyżej i wybierz opcję Zapisz plik.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (akceptacja warunków licencji, wybór miejsca docelowego i typu instalacji) do momentu zakończenia instalacji.
 4. Po wyświetleniu monitu wpisz klucz subskrypcji i kliknij przycisk Ustaw. Gdy subskrypcja zostanie potwierdzona, komputer Mac będzie w pełni chroniony.

 

UPGRADE
 

If you already have F-Secure Anti-Virus installed on your PC and you want to upgrade to the latest version, please press 'download' and start the installation. When prompted, use the voucher code below to enable the free upgrade. This will not affect your remaining subscription time. 

FS-UPG-2015

Note: Do not upgrade if you have subscribed to a security service through your Internet operator. All customers will receive an automatic upgrade during October 2014.

 

 

Documentation

You will need Adobe Acrobat Reader to view most of the documents. To install Adobe Acrobat Reader click here.*

Please refer to the Acrobat Reader support if you have problems installing the Acrobat Reader.

 

F-Secure Key

Już nigdy nie zapomnisz hasła ani kodu pin. Pobierz bezpłatnie bezpieczne narzędzie do zarządzania hasłami.

Instrukcje instalacyjne — PC

Zapisz i otwórz plik f-secure_key_win.msi, aby uruchomić kreatora instalacji produktu F-Secure Key.

Instrukcje instalacyjne — Mac

Zapisz i otwórz plik f-secure_key_mac.dmg, aby uruchomić kreatora instalacji produktu F-Secure Key.