Nor
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Protection Service for Business

Enkel sikkerhet for alle endepunkter

Protection Service for Business beskytter virksomheten effektivt og i sanntid slik at du slipper å håndtere sikkerhetsproblemer selv.

PSB tilbyr beskyttelse for Windows-PCer og Mac-maskiner, filservere, Microsoft Exchange-servere og mobile enheter. F-Secures avanserte funksjoner og funksjonalitet, inkludert den nyeste teknologien innen nettskybehandling, sørger for at du får maksimal beskyttelse med minimal arbeidsinnsats.

To måter å få sikkerhet på

Administrer din egen sikkerhet

Hvis du har interne ressurser som kan administrere IT-sikkerhet, kan du velge å kjøre PSB som en selvbetjent tjeneste. Du får prisvinnende sikkerhet og kraftige administrasjonsverktøy i én pakke.

Få omfattende Sikkerhet som tjeneste

Når din lokale sertifiserte F-Secure-partner tar seg av overvåking og administrasjon av nettverket, kan du konsentrere deg fullt ut om å drive virksomheten.

  • Automatiske sikkerhetsoppdateringer og programvareoppgradering for F-Secure-klienter
  • Programvareoppdateringer og versjonsoppgraderinger for Windows og tredjepartsprogrammer
  • Ingen anskaffelse av maskin- eller programvare er nødvendig

Når du bruker Protection Service for Business som en tjeneste, sikrer du at bedriften driver problemfritt og er konstant beskyttet mot trusler fra nettet. Tjenesten er en kostnadseffektiv måte å håndtere sikkerhet på, og det trengs ingen investeringer i maskinvare eller programvare. Din lokale IT-tjenestepartner tar seg av oppgraderinger og vedlikehold, og du kan bruke abonnementer til å opp- eller nedskalere tjenestene på en enkel måte.

I tillegg til førsteklasses teknologi kan din lokale IT-partner tilby deg ekstratjenester som sikkerhetsrevisjon, installasjon og konfigurasjon av programvare, varselsadministrasjon og jevnlig rapportering. Be om IT-partnerens tjenesteportefølje.

 

Protection Service-portal

 


What is SaaS?

Security as a Service makes sense for business.

Read more

References and awards

Discover why companies choose F-Secure.

Case studies and awards

Update your software

Always use the latest version to stay fully protected.

Download