Nor
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Virtuelt og cloud

Enkel administrasjon for private og offentlige nettskyer

For en tjenesteleverandør er kostnadseffektivitet og god service helt nødvendig for å være konkurransedyktig. Du kan redusere maskinvarekostnader med den optimaliserte ytelsen til Security for Virtual and Cloud Environments. Den lar deg redusere ressursbruken for virtuelle miljøer gjennom en lett sikkerhetsklient med lite fotavtrykk på virtuelle maskiner.

SVCE støtter alle populære virtualiseringsplattformer, inkludert blandede miljøer og hybridmiljøer med flere virtuelle plattformer.

Redusert kompleksitet for virtuelle miljøer

Du kan administrere alle deler av løsningen med Policy Manager, det samme enhetlige sentraladministrasjonsverktøyet som for de tradisjonelle klientene. Standard F-Secure-klienter med innebygd funksjonalitet brukes for alle sluttpunkter, uavhengig av om de er fysiske eller virtuelle. Alt som må legges til, er Scanning and Reputation Server, som enkelt kan distribueres som virtuelt utstyr.

Security for Virtual and Cloud Environments tilbyr også rimelig og fleksibel lisensiering. Den har en enkel prismodell og lave totalkostnader. Besparelser på kostnader til maskinvare oppnås med mindre behov for RAM, CPU og diskplass for samme arbeidsbelastning, eller med kapasiteten til å kjøre flere arbeidsbelastninger med samme maskinvare.

Som F-Secure-tjenesteleverandør kan du tilby kundene dine en månedlig faktureringsmodell.