Nor
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Støttetjenester

Standard bedriftsstøtte

F-Secures kundeservice er svært opptatt av din sikkerhet, og vi forplikter oss til å levere den aller bste støtten, uavhengig av størrelsen på organisasjonen. Vi sørger for at du får mest mulig ut av våre flotte produkter, og at alle potensielle problemer adresseres og løses raskt og effektivt.

Vår sikkerhetsstøtte er likefrem og pålitelig. Vi leverer full støtte gjennom hele lisensens varighet, uten krav til årlig størrelse eller bestilling, grenser eller skjult avkutting.

F-Secures kundestøtte er tilgjengelig på ni språk over hele verden, med lokale partnere som leverer støtte på regionale språk der det er tilgjengelig.

Du har også tilgang til våre nettbaserte verktøy, som Health Check, Online Scanner og Easy Clean. Du kan holde deg informert og tilkoblet gjennom F-Secure-nettsamfunn og ulike blogger fra våre sikkerhetseksperter og analytikere, samt artikler av høy kvalitet, som trusselrapporter og sårbarhetsrapporter.

Uansett hvilket problem du har, kan du kontakte oss eller vår lokale partner. F-Secure Standard bedriftsstøtte gir deg den riktige informasjonen og de riktige verktøyene og programmene, levert av kvalifiserte sikkerhetsteknikere.


Upgrade your support

Find out how to upgrade your support level.

Read more

Contact support

Looking for help with an F-Secure service?

Contact our support staff

Update your software

Always use the latest version to stay fully protected.

Download