Request support

To submit your support request, please complete the fields below.

For a faster response time, you can create and attach a FSDIAG file to it.
This file provides us with vital information about your system.

Uw contactinformatie

Productdetails

Details van serviceaanvraag

Bijgevoegd bestand moet kleiner zijn dan {0} MB

Captcha vernieuwen

Ga als volgt te werk om het FSDIAG-bestand te maken en te versturen:

Als u technische problemen heeft met uw beveiligingsproduct, kunt u een FSDIAG-bestand versturen naar onze technische ondersteuning. Het bestand bevat informatie die kan worden gebruikt voor probleemoplossing en voor het verhelpen van problemen die specifiek zijn voor uw computer.

U kunt het bestand maken met behulp van het ondersteuningsprogramma Support Tool. Het programma verzamelt essentiële informatie over uw systeem en de configuratie ervan. De informatie omvat productgegevens, logbestanden van het besturingssysteem en systeeminstellingen. In enkele gevallen zou deze informatie als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd. Het verzamelen van informatie neemt meerdere minuten in beslag.

Opmerking: Support Tool vereist dat u bent aangemeld als beheerder.

  1. Klik op Start.
  2. Selecteer Alle programma's > (Uw F-Secure-product) > Support Tool. Het venster Support Tool wordt weergegeven.
  3. Klik op OK. Het programma begint met het verzamelen van informatie. Het maakt een uitvoerbestand op uw bureaublad. De naam van het archiefbestand is fsdiag.tar.gz. Let op dat de grootte van het bestand normaliter minder is dan 10 MB, maar bij gemeenschappelijke gebruikers kan de bestandsgrootte wel 100 MB worden.
  4. Voeg het bestand toe aan uw ondersteuningsverzoek. Onze technische ondersteuning neemt uw verzoek in behandeling en neemt contact met u op. Wacht a.u.b. op onze reactie.

Opmerking: Wanneer u eenmaal een ondersteuningsverzoek heeft verstuurd, ontvangt u van ons een automatisch e-mailbericht als antwoord. Het antwoord bevat de ticket-id van uw ondersteuningsverzoek. Sla de ticket-id op, aangezien u dit misschien later nodig heeft ter referentie.

U kunt ook Support Tool downloaden en uitvoeren vanuit de volgende locatie: ftp://ftp.f-secure.com/support/tools/fsdiag/fsdiag.zip