Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Menestystarina

Kasvua siis vain tapahtuu, kunhan operaattori käynnistää kehitystoimenpiteet?

F-Securella loppuasiakas – teidän asiakkaanne– otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Arvioimme jatkuvasti Mystery Shopping -testeillä kuluttajien kokemuksia tietoturvaan liittyvien ratkaisujen löytämisestä, ostamisesta ja käyttöönotosta. Löydökset dokumentoidaan tarkasti ja toimitetaan kumppaneille.

Hiljattain tehdyn testin jälkeen laadimme kumppanimme kanssa uusia materiaaleja ja teimme pieniä parannuksia prosessiin uusien tietojen perusteella.
Kuluttajien tietoisuutta lisäävien pienten parannusten jälkeen puhelinmyynti kasvoi muutamassa viikossa 166 prosenttia.

Asiakas on kuningas. F-Securen tietämys ja kokemus prosessien ja viestinnän puutteiden tunnistamisesta ja dokumentoinnista voi osoittautua operaattoreille erittäin arvokkaaksi. Samalla asiakaskokemuskin paranee. F-Secure ohjaa menestykseen.