Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Ryhdy kumppaniksi

Yhdenmukaisuutta ja varmaa kasvua arvonlisäpalveluliiketoimintaan

Meidän mielestämme tulevaisuus on operaattoreille ja heidän asiakkailleen suunnatuissa palveluissa. Arvonlisäpalvelut (Value-added services, VAS) ovat selvästi tärkeitä operattorien menestyksen kannalta, mutta palvelutarjonnan monipuolistamisen on mielestämme oltava helppoa. Uuden palvelun löytämiseen ja käyttöönottoon liittyvän kokemuksen on oltava vaivaton myös loppukäyttäjälle (joka hoitaa myös hallinnoinnin). Kuluttajilla on aina vain enemmän itse tuotettua korvaamatonta sisältöä, jonka jakamiseen ja suojaamiseen halutaan palveluita ja sovelluksia.

Uusin tietotekniikka ja sovellukset koskettavat aluksi vain pientä aikaisten omaksujien joukkoa. Massamarkkinoiden volyymeihin päästään muokkaamalla sovelluksista helppokäyttöisiä palveluita, jotka eivät vaadi liikaa loppukäyttäjiltä eli niiden käyttöönotto ja ylläpito on tehty helpoksi.

F-Securen VAS Enabler -alustoissa hyödynnetään kuluttajapalvelumallia, ja niiden avulla lisäpalveluiden myynti, tarjoaminen ja toimitus on sekä helppoa että joustavaa. VAS Enabler auttaa ottamaan haltuun kaikki kolme kuluttajan sisältömaailman ulottuvuutta: palvelut, laitteet ja sisällöt. Voitte hallitusti kasvattaa arvonlisäpalveluliiketoimintaa massamarkkinoille.

Yhdenmukainen asiakaskokemus

Kuluttaja ei kaipaa haasteita, vaan uusi palvelu on tuotava saataville tuttujen vuorovaikutusmallien kautta. Kaikkien tarjottavien palveluiden käyttäjäkokemuksen on oltava yhdenmukainen ja hallintatapojen samanlaisia, jotta loppukäyttäjä voi hallita palveluita helposti. F-Secure VAS Enabler auttaa asiakkaita löytämään ja käyttämään arvonlisäpalveluita Launch Pad -miniohjelmalla, joka toimii eri laitteissa.

Launch Padissa on lisäksi suora linkki palveluntarjoajan omaan loppukäyttäjäportaaliin. Tilaaminen ja asentaminen käy sujuvasti ja helposti, eikä eri palvelusovelluksiin tarvita avainkoodeja. Tilausprosessi on ongelmaton ja intuitiivinen. Monen palvelun asentaminen samalla kertaa on helppoa, ja asiakaskokemus on yhdenmukainen kautta linjan.

Laskutus kokonaisuudesta tai palvelukohtaisesti

F-Securen VAS Enabler mahdollistaa monipuolisten arvonlisäpalveluiden tarjoamisen asiakkaille. Palvelutarjontaa voi kasvattaa myös vähitellen. Ratkaisun avulla palvelut voidaan hinnoitella palveluittain tai palvelukokonaisuuksien mukaan. Ratkaisu tukee myös niin kutsuttua Freemium-liiketoimintamallia, jossa uusia asiakkaita houkutellaan palvelun piiriin tarjoamalla sen osia ilmaiseksi. Hinnoittelu voidaan määrittää erikseen kullekin palvelulle liiketoiminnan ja markkinoiden tarpeiden mukaisesti.

Palveluita voi lisätä monesta lähteestä

F-Securen VAS Enabler -ratkaisun avulla uusia palveluita voi lisätä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kannattavuudeltaan johtavien F-Securen arvonlisäpalveluiden, kuten tietoturva- ja tallennuspalveluiden, lisäksi kuluttajan laitteessa toimivaa Launch Pad -sovellusta voidaan käyttää oikeastaan minkä tahansa palvelutyypin tarjoamiseen ja käyttöönottoon. Kaikkea, mitä voi laskuttaa, voi myydä Launch Padin kautta. Palveluita voi olla moniin erilaisiin laitteisiin (esim. PC, Mac, netbook tai älypuhelin), jopa uudentyyppisiin digibokseihin tai televisioihin. Uusia palveluita voidaan myös niin kutsutusti push-asentaa asiakkaille, jolloin asiakkaan ei tarvitse itse valita ja asentaa sovellusta.

Monta palvelua – yksi integrointiprojekti

Käytännössä F-Securen VAS Enablerin käyttöönotto hoituu yhdellä alustan integrointiprojektilla. Integroinnin jälkeen uusia palveluita voidaan helposti tuoda alustalle ‘plug-in’-periaatteella ilman lisäprojekteja. Näin arvonlisäpalvelut saadaan nopeasti markkinoille ja palveluiden toimittamisen kokonaiskustannukset pienenevät. Kaikkia palveluita voidaan alkuperästä riippumatta myydä, toimittaa, hallita ja laskuttaa samalla tavalla.

Uutta tietoa tilaajista

VAS Enabler -ratkaisun asiakastiedot auttavat ymmärtämään tilaajien käyttäytymistä entistäkin paremmin. Palvelun asennusprosessia voidaan seurata, ja asiakkaaseen voidaan ottaa yhteyttä, jos apu on tarpeen. Kampanjakohtaisista raporteista nähdään, miten asiakkaat reagoivat markkinointiin. Raporteissa on sekä yksityiskohtaista tietoja asiakkaiden käyttäytymisestä (click-by-click) että yleisempiä trendeihin perustuvia analyyseja.

Uusi kanava asiakasviestintään

Operaattorien näkyvyys loppukäyttäjien laitteiden näytöissä on nykyisin melko heikko. Vaikka kuluttajien viestintätarjonta on jo ylenpalttista, operaattorinkin on pyrittävä tehokkaaseen suoraviestintään tilaajien kanssa. Sähköposti ja muut perinteiset viestintäkanavat eivät välttämättä ole kaikkein tehokkaimpia viestintätapoja. F-Securen VAS Enabler avaa kokonaan uuden viestintäkanavan suoraan asiakkaan näyttöön. Haluamansa asiakkaat voi tavoittaa reaaliaikaisesti viestintää, palvelupäivityksiä tai uusia palvelutarjouksia varten. Myös asiakkaan käyttäytymiseen ja palveluiden käyttöön perustuva täsmäviestintä on mahdollista.

Kuluttajan luoman sisältömaailman kolme ulottuvuutta

Tutkimustemme mukaan kuluttajat sitoutuvat omaan digitaaliseen sisältöön ja ovat huolissaan sen säilymisestä. Kun sisällön määrä kasvaa, kuluttajat rakentavat oman sisältömaailman, jossa on kolme ulottuvuutta: palvelut, laitteet ja sisällöt. F-Securen VAS Enabler -ratkaisun avulla asiakkaalle voidaan tarjota online-tallennuspalveluita ja -sovelluksia, jotka kattavat kaikki kolme ulottuvuutta. Asiakkaalle voidaan tarjota esimerkiksi erilaisia online-tallennukseen liittyviä palveluita, joiden ansiosta käyttäjäkokemus on yhdenmukainen erilaisissa laitteissa ja omia sisältöjä voidaan käyttää missä tahansa.

Varmaa kasvua arvonlisäpalveluihin

F-Securen VAS Enabler -ratkaisu tarjoaa edistyneen ja yhdenmukaisen tavan arvonlisäpalveluiden hankintaan, integroimiseen, tarjoamiseen ja hallintaan. Sen avulla voidaan parantaa palveluiden käyttöastetta ja käyttäjäkohtaista keskikatetta (AMPU) tuomalla jatkuvasti ja nopeasti lisää uusia palveluita. Yhdenmukainen ja sujuva käyttäjäkokemus sekä palveluiden helppo asentaminen ja omatoiminen hallinta pienentävät lisäksi liiketoiminnan kustannuksia.

Lue lisää VAS Enabler -alustoista

Onko nopea kasvu mahdollista?

Operaattorikumppani kääntyi F-Securen puoleen: haasteena oli arvokkaampien palvelupakettien myyminen ja tietoturvan puhelinmyynnin piristäminen.

Lue lisää

Tietoturva on lisäarvopalveluiden ykkönen maailmassa

F-Secure Protection Service for ConsumersF-Securen palkittu Protection Service for Consumers on suunniteltu operaattorin tarpeet huomioiden.

Lue lisää

ARPUa on vaikea kasvattaa mobiilibisneksessä, eikö?

Operaattorikumppanimme tarjosi tietoturvaa mobiililaajakaista-asiakkailleen verkkosivustonsa kautta. Vain noin kymmenen prosenttia uusista mobiililaajakaista-asiakkaista aktivoi tietoturvapalvelun. Kumppani ei ollut tyytyväinen tasoon, joten se otti yhteyttä F-Secureen saadakseen tuoreita ideoita ja uutta otetta myyntiin.

Mitä tapahtui?

Miten asiakkaittenne sisällölle käy, jos tietokone menee rikki?

Ei mitenkään, jos käytössä on Online Backup. Se varmuuskopioi automaattisesti valokuvat, musiikin, sähköpostin ja muut tärkeät sisällöt ilman tilarajoitusta.

Lue lisää