Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Tuotteen elinkaarimenettely

Yleistä

Tuotteen elinkaari voi päättyä monesta syystä. Syynä voi olla kysynnän muutos, teknologinen innovaatio tai kilpailuympäristön muutos, mutta tuote saattaa myös yksinkertaisesti vanheta ajan myötä, jolloin se korvataan uudella tuotteella. Elinkaaren päättyminen on tuotteen elinkaaren luonnollinen osa. Olemme huomanneet, että elinkaaren päättymisen eri etapit monesti herättävät asiakkaat arvoimaan niiden vaikutusta järjestelmänsä osana toimiviin F-Securen tuotteisiin.

F- Securen elinkaaren päättymismenettelyn tarkoituksena on auttaa asiakkaita hallitsemaan tuotteiden elinkaaren päättymiseen liittyvää siirtymäkautta ja opastaa heitä F-Securen tuotteiden ja ratkaisujen vaihtamisessa.

Tuotteen käyttämiseen elinkaaren päättymisen jälkeen liittyy riskejä

Koska tietoturvauhkat kehittyvät jatkuvasti, F-Securen tietoturvatuotteiden suojaustasokin muuttuu. Vanhat tuotteet eivät pysty torjumaan kaikkia nykyisiä uhkia.

Tietoturvaan ja muihin tuotteen ominaisuuksiin vaikuttavia korjauksia ei tarjota tuen ulkopuolella oleviin tuoteversioihin. Virustunnisteiden päivityksiä ei enää testata elinkaarensa päähän tulleissa tuotteissa. Vanhojen tuotteiden suojauskyky ja luotettavuus voi siksi heiketä, mikä saattaa aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä, hankausta muiden valmistajien ohjelmistojen kanssa ja vääränlaista reagointia.