Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Tukiuutiset

Viallisen arkiston ohittamiseen liittyvä haavoittuvuus

7Z-arkistotiedostoja koskeva ongelma korjautuu automaattisesti kaikissa tuotteissa, joita haavoittuvuus koskee. Muiden arkistotiedostojen kohdalla korjaaminen saattaa joissain järjestelmissä edellyttää korjausohjelmiston manuaalista asentamista.

Korjaus on jaeltu automaattisesti monelle tuotteelle päivityskanavan kautta. Käyttäjän on puututtava ainoastaan niihin tuotteisiin, jotka eivät tue ohjelmistokomponenttien automaattista päivitystä.

Haavoittuvuus ei vaikuta tuotteen kykyyn havaita haittaohjelmia, jotka on purettu haavoittuvuuden sisältämistä arkistotyypeistä. Arkiston sisältämän haittaohjelman havaitsematta jääminen saattaa ainoastaan viivästyttää havaitsemista tai mahdollistaa saastuneita tiedostoja sisältävien arkistojen lähettämisen edelleen.

Katso lisätietoja haavoittuvuudesta F-Securen tietoturvatiedotteesta FSC-2010-1.