Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Tukiuutiset

Haluaisitko keskustella F-Securen tukiasiantuntijan kanssa verkossa?

F-Secure kokeilee parhaillaan reaaliaikaista verkkokeskusteluun perustuvaa tukipalvelua. Aluksi tukikeskustelupalvelu suunnataan F-Securen tuotteiden kotikäyttäjille.

Asiakkaat haluavat nykyisin ongelmaansa ratkaisun välittömästi. Tukipalveluun ei välttämättä soiteta, vaan asiakkaat ovat tottumassa siihen, että tukiasiantuntijan kanssa voi keskustella verkossa. Koska haluamme täyttää asiakkaiden odotukset myös tältä osin, tarjoamme reaaliaikaista tukikeskustelupalvelua, jonka kautta asiakkaat voivat heti halutessaan keskustella F-Securen tukiasiantuntijoiden kanssa verkossa. Asiakas voi tarvittaessa antaa tukihenkilölle tietokoneensa etäkäyttöluvan teknistä tukea varten.

Me toivomme, että uusi tukipalvelu lisää asiakkaiden luottamusta F-Securen tuotteisiin ja palveluihin. Kokeiluvaiheessa tukikeskustelupalvelu on saatavilla ainoastaan englanniksi.

Ennen tukikeskustelun aloittamista asiakkaalta pyydetään yhteystietoja. Asiakkaan on lisäksi luettava ja hyväksyttävä F-Securen etätukipalveluiden käyttöehdot.

Siirry verkkokeskusteluun