Fin
 1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar


F-Securen etätukipalveluiden käyttöehdot


Käyttämällä F-Secure Corporationin etätukipalveluita hyväksyt (omasta puolestasi ja/tai edustamasi juridisen henkilön puolesta) seuraavat ehdot:

 • Annat tietokoneeseesi etäkäyttöoikeuden F-Securen, sen tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden tukihenkilöille teknistä etätukea varten ja vakuutat, että sinulla on valtuudet myöntää käyttöoikeus tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen, johon etäyhteys muodostetaan.
 • Olet henkilökohtaisesti vastuussa kaikkien tietojen ja sovellusten pätevästä varmuuskopioinnista ennen F-Securen etätukityökalun kautta tehtäviä toimenpiteitä.
 • Tietyt tekniset ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä ei pysty selvittämään etätuen kautta.
 • Koska tukipyyntötapaukset ovat monimutkaisia ja moninaisia ja tapauksiin liittyy yleensä kolmansien osapuolten teknologiaa, tukipalveluita tarjotaan “yritämme parhaamme” -periaatteella eikä F-Secure välttämättä pysty korjaamaan kaikkia ongelmia.
 • Yksityisiä, tietoturvaan liittyviä tai salasanaa vaativia sovelluksia, sivustoja tai sähköposteja ei saa olla auki etätukitoimien aikana.
 • Haluamme hyvän asiakaspalvelun nimissä ja tukipalvelun puitteissa auttaa i) epämieluisaksi kokemiesi tuoteominaisuuksien käyttämisessä ja/tai ii) pyrkiä ratkaisemaan ongelmia, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tuotteesta, mutta apua tai ongelman ratkaisemista tai kiertämistä tule tulkita niin, että F-Securen ohjelmistossa tai palvelussa olisi virhe.
 • Jos sinulle on myönnetty on F-Securen ohjelmiston käyttöoikeus tukipyynnön ratkaisemista varten, i) erityisten lisenssiehtojen puuttuessa kyseisen ohjelmiston kopioiden käyttöön sovelletaan niitä F-Securen loppukäyttäjän lisenssiehtoja, jotka koskevat laitteeseesi asennettuja F-Securen kaupallisia ohjelmistoja, tai ii) mikäli F-Securen ohjelmistoja ei ole asennettuna, sovelletaan täällä olevia lisenssiehtoja. Suostut siihen, että tukipyynnön ratkaisemisen kannalta välttämättömän väliaikaisen käytön lisäksi sinulle ei anneta muita oikeuksia ohjelmistoon.
 • Tuki- ja ongelmanratkaisupalvelut saattavat i) edellyttää sellaisten tietojen antamista F-Securelle, sen tytäryhtiöille tai tukipalvelukumppaneille, joista sinut voidaan tunnistaa (kuten sähköpostit tai niiden metatiedot) ja/tai ii) laitteestasi saatetaan kerätä mainitunlaisia tietoja, ja ne voidaan lähettää analysoitaviksi F-Securelle, sen tytäryhtiöille tai tukipalvelukumppaneille, mikäli ongelman ratkaiseminen niitä edellyttää. Kyseisten tietojen käsittelyyn sovelletaan F-Securen tietosuojakäytäntöä.
 • Kaikki etäpalvelut ja -ohjelmistot tarjotaan sellaisenaan ja omalla riskilläsi. Olet tietoinen siitä, että tukipalveluhenkilö ei tunne laitteesi sisäisiä yhteyksiä, asetuksia tai erityissovelluksia, kaikkia laitteen käyttötarkoituksia tai laitteeseen yhteydessä olevia sovelluksia.
 • F-Securen, sen kumppanin tai tukipalvelukumppanin ratkaisuehdotus koskee ainoastaan nimenomaista ongelmaa, eikä sitä ole tarkoitettu tai tarjota yleisvastaukseksi, jota voi soveltaa muihin tapauksiin.
 • F-Secure ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä, seuraamuksellisista, liitännäisistä tai muista vahingoista, korvauksista, maksuista tai kuluista sopimuksen, rikkomusvastuun tai kohtuudenmukaisuuden perusteella (esim. järjestelmän uudelleenkäynnistyksestä, tietojen häviämisestä tai turmeltumisesta, järjestelmähäiriöstä, valtuuttamattomasta käytöstä tai muusta johtuen) ja - harkitun väärinkäytöksen puuttuessa - F-Secure (omasta, tytäryhtiöidensä, alihankkijoidensa sekä näiden toimihenkilöiden ja työntekijöiden puolesta) sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien palvelun käytön yhteydessä aiheutuvia korvauksia lain sallimissa puitteissa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että F-Secure tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa alihankkijoiden laiminlyönneistä tai harkitusta toiminnasta tukitoimien aikana.
 • Ellei jäljempänä toisin mainita, näitä ehtoja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja kansainvälisen yksityisoikeuden säädöksiä ei sovelleta. Suomen oikeuslaitoksella on yksinomainen toimivalta ja se on yksinomainen käräjäpaikka, mikäli ehdoista syntyy erimielisyyksiä. Mikäli lisenssi ostetaan Yhdysvalloissa taikka Yhdysvalloissa asuvalle tai Yhdysvaltojen lakien mukaan toimivalle lisenssinhaltijalle, ehtoja tulkitaan Kalifornian osavaltion lakien mukaisesti, eikä kansainvälisen yksityisoikeuden säädöksiä tai periaatteita sovelleta eikä myöskään YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Tällaisessa tapauksessa yksinomainen toimivallan haltija ja käräjäpaikka ristiriitojen ratkaisemiseen on liittovaltion ja osavaltion oikeuslaitos Kaliforniassa. Mikäli lisenssin ostaa muualla kuin Suomessa tai Yhdysvalloissa asuva kuluttaja, ehtoja voidaan tulkita kyseisen lainkäyttöalueen pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

Takaisin