Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Palkat ja palkkiot

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Vuoden 2012 yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioiksi päätettiin EUR 55.000. Nimitys- ja palkitsemis- sekä tarkastusvaliokuntien puheenjohtajalle palkkioksi päätettiin EUR 40.000 ja jäsenen palkkioksi päätettiin EUR 30.000. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.

Yhtiökokous 2012


Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen


Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduista. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan. Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenille maksettavat palkat ja palkkiot

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta, optio-ohjelmista ja muista näihin liittyvistä asioista on selostettu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa 27.

Vuosikertomus 2012


Palkat ja palkkiot - selvitys

F-Secure on julkaissut Palkat ja palkkiot - selvityksen Suomen Arvopaperiyhdistyksen julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys sisältää laajasti tietoa F-Securen palkistemiskäytännöistä. Selvitystä päivitetään, jos tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Palkat ja palkkiot-selvitys