Fin
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Yhteiskuntavastuu

Luotettavuus on F-Securessa keskeinen arvo ja eettisyys on tärkeä osa ydinliiketoimintaamme. Toimintamme on yhteiskunnan kannalta hyödyllistä, koska tuotteemme suojaavat Internetin ja mobiliilaitteiden käyttäjiä viruksilta ja muilta rikollisten aiheuttamilta Internetin uhkilta.

F-Secure on jäsenenä monissa alan järjestöissä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä elimissä, joiden tehtävänä on tietoturvan yleinen edistäminen. F-Secure tukee toiminnoillaan myös henkilökunnan, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia.

Yrityksemme pyrkii vähentämän ympäristövaikutuksiaan toimimalla energiatehokkaasti, kierrättämällä ja vähentämällä jätteen määrää. Kannustamme asiakkaita ostamaan tuotteitamme Internetistä. Vuonna 2008 otimme F-Secure Internet Security 2009 -ohjelmiston julkaisun yhteydessä käyttöön ympäristöystävälliset pakkaukset.